Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

De NVDO - Secties

Secties

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud kent naast de 7 regionale Kringen, ook vakinhoudelijke Secties.

De Sectie Food, Beverage & Farma bundelt kennis en kunde en is breed beschikbaar voor asset owners, onderhoudsverantwoordelijken, operators, toeleveranciers, gebruikers en adviseurs.

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van water-behandeling.

De Sectie voor Informatie en Communicatie in het ONderhoud  (Sicon) stelt zich een beter gebruik van onderhoudsbesturingssystemen, als onderdeel van de totale bedrijfsbesturing, tot doel en stimuleert dat de wensen bij haar leden worden omgezet in een adequaat antwoord van de softwarebranche.

De Sectie Onroerend Goed (Sog) is erop gericht kennis op het gebied van beheren en onderhouden in de gebouwde omgeving uit te wisselen.

De Sectie Uitbesteden en Toeleveren van Onderhoud (Suto) heeft tot doel kennis te ontwikkelen in de toelever-/ uitbestedingsrelaties. Hierbij wordt onderhoud als een keten beschouwd waarbij processen en relaties centraal staan.

De Sectie Techniek besteedt aandacht aan alle aspecten binnen Conditie Monitoring en ontwikkelt kennis daaromtrent.

De NVDO Jongerenboard biedt onderhoudsprofessionals tot 35 jaar de gelegenheid om versneld een netwerk op te bouwen in de onderhoudssector.

Het Platform Zelfstandigen in Maintenance (ZimA) verenigt zelfstandigen. Zij zijn welkom bij de inhoudelijke programma's van de secties en kringen.

Het NVDO InspectiePlatform is een innovatief initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers, gericht op de communicatie over kwaliteit en uniformiteit van inspecties.

Secties

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen