Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Hoe kan ik mij beschikbaar stellen als spreker?

Als u interesse heeft om te spreken tijdens een NVDO bijeenkomst. Stuur dan een mail naar: secretariaat@nvdo.nl of bel naar 030 6346040.

Hoe vind ik mijn weg op deze website?

Wat u misschien nog niet gezien heeft, is de balk bovenin. Deze heeft twee functies. Ten eerste kunt u zien waar u bent op de website. Indien u bijvoorbeeld ziet staan : " leden - lidmaatschap - lidmaatschapsformulier" dan bent u dus via het kopje leden en de lidmaatschapspagina in het lidmaatschapsformulier beland. 

De tweede functie van deze balk is dat u ermee kunt navigeren. Stel dat u ziet staan: vereniging - kringen - kring friesland, dan bent u in de pagina van kring Friesland, en kunt u door op "kringen" te klikken terug naar het kringen overzicht. Bijvoorbeeld om nu voor Overijssel te kiezen. 

Let ook op de banners:
Via de ene banner komt u op een andere interessante site terecht.
U kunt uw bedrijfsbanner ook op onze website plaatsen, vraag naar de voorwaarden!

Natuurlijk is ook bij ons een deel afgeschermd.
Via de inlogsleutel geeft u uw persoonsgebonden logingegevens aan en komt u een stap verder op de website. Op die manier zijn de volledige ledenlijsten beschikbaar en kunt u uw vragen aan de Corrosie Helpdesk stellen.

Wij wensen u veel plezier.

Ik wil graag mijn lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap eindigt door:

    1. Schriftelijke opzegging bij het secretariaat van de vereniging. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de datum waarop het lidmaatschap is ingegaan,
    2. Faillissement of ontbinding van het bedrijf of de organisatie als genoemd in artikel 4,
    3. Overlijden van het in artikel 4 bedoelde lid, Overlijden of faillissement van het in artikel 4 bedoelde lid,
    4. Royement door het Bestuur.

Royement kan worden uitgesproken wegens het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging of wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkene wordt meteen schriftelijk van het besluit tot royement in kennis gesteld, met opgave van redenen en datum van ingang. Na ontvangst van het bericht van royement kan binnen een maand beroep worden aangetekend bij de Jaarvergadering. Hangende het beroep is het lid geschorst.

Krijg ik een bevestiging, bij deelname?

Bij alle evenementen, cursussen en/of studiedagen, krijgt u via de mail een bevestiging van uw deelname. Heeft u, één week, voor de bijeenkomst nog geen bevestiging ontvangen? neem dan contact op met het NVDO bureau.

Wat is de NVDO

De NVDO is opgericht op 7 november 1963 met 122 leden. Dit jaar zijn er bijna 1800 personen en bedrijven lid van de NVDO. Alle activiteiten van de vereniging betreffen het ontwikkelen en het verspreiden van kennis over onderhoud en onderhoudsmanagement.

Vragen?

Bel 030 6346040

Of wij bellen u:

Verfijn uw zoekopdracht

Selecteer een onderwerp

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen