Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Poll

Aandacht voor Duurzaamheid staat op nummer 6 in de Top Tien Trends NVDO Onderhoudskompas.


De stabiliteit van deze trend in relatie tot een circulaire economie is niet verrassend, aangezien er geen grote veranderingen zijn op het gebied van wet- en regelgeving. Met het gehele Nederlandse bedrijfsleven is de race voor het behalen van de Klimaatakkoord doelstellingen van 2030 nog in volle gang. Ondanks al deze maatregelen is berekend dat er nog veel moet gebeuren om het doel van 49 procent minder uitstoot ten opzichte van 1990 te halen.

 

Een positieve ontwikkeling is het bedrag dat door bedrijven wordt geïnvesteerd in groene technieken. Waar in 2017 nog bijna 3,4 miljard euro werd geïnvesteerd, is in 2018 voor bijna 4,4 miljard euro gebruik gemaakt van de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil). Dit is een stijging van bijna 30%! Het grootst aantal aanvragen vanuit bedrijven richtte zich op elektrisch vervoer, duurzame gebouwen en circulair ondernemen. Een aanvullende positieve wending is de groei van investeringen in duurzame gebouwen. Dat de groei heeft plaatsgevonden betekent dat bedrijven bereid zijn een extra stap te zetten voor duurzaamheid.

 

Energietransitie

Deze extra stap zal ook nodig zijn voor het bereiken van de afspraken met betrekking tot de energietransitie. In 2023 moet 16% van alle energie in Nederland duurzaam opgewekt worden. In 2020 zal dit percentage 14% moeten zijn. In 2019 is het percentage duurzaam geproduceerde energie gestegen van 7,4 naar 8,6%. De verandering zal vooral een boost krijgen door windparken die op dit moment nog in opbouw zijn. Tot die tijd moet de winst vooral komen uit het verduurzamen van huizen en gebouwen, dus meer focussen op het vervangen van aardgas.

Voor de onderhoudssector zal deze transitie ook de benodigde verandering meebrengen.

 

Installateur moet aan de bak

Vooral de installatiebranche heeft te maken met de gevolgen. Zo zal de rol van de installateur steeds meer verwikkeld worden met de rol van architect. Opdrachtgevers willen namelijk in eerste instantie gebouwen die duurzaam zijn. Daarna wordt pas gekeken naar de uiterlijke kenmerken van het gebouw. Daarnaast krijgt de installatiebranche een meer verbindende rol. Juist door de benodigde connectie met netbeheerders, meetbedrijven en energieleveranciers zal de installateur vaker fungeren als een verbindende schakel. Ook wordt de installatiebranche complexer. De nieuwe innovaties en technieken, zoals het Internet of Things, zorgen voor een groei in gecombineerde systemen. Dit zorgt voor een shift in de nodige kennis binnen installatiebedrijven. Hier is kennis van warmte- en elektrotechniek niet meer genoeg. Dit heeft uiteindelijk als gevolg dat er nog meer investeringen nodig zijn in goed opgeleid personeel.

 

Wij zijn benieuwd naar je reactie op deze poll;

Sustainability; in trajecten met meerdere belanghebbenden zorg ik dat de samenwerking goed verloopt door de nadruk te leggen op……..

 


Sustainability; in trajecten met meerdere belanghebbenden zorg ik dat de samenwerking goed verloopt door de nadruk te leggen op:

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen