Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Poll

Om aan de huidige en toekomstige vraag aan arbeidskrachten te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om de inzet van arbeidsmigranten binnen ons bedrijf te vergroten

Werkgevers proberen de krapte aan technici primair op te lossen met het intensiever werven van personeel, zowel uit de eigen sector als uit niet-technische sectoren en beroepen, inclusief arbeidsmigranten. De zijinstroom in de technische sectoren is de laatste jaren dan ook toegenomen.

Bij krapte op de arbeidsmarkt treden dikwijls verschillende mechanismen in werking die ervoor zorgen dat de krapte op langere termijn vermindert en kan verdwijnen. Het meest klassieke voorbeeld daarvan is het loonmechanisme, waarbij door een stijging van de lonen de vraag naar arbeid afneemt en het aanbod van arbeid toeneemt. Op die manier ontstaat op den duur een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod, zonder krapte.

Behalve met hogere lonen kan ook meer arbeidsaanbod worden uitgelokt door het aanpassen van andere arbeidsvoorwaarden of van arbeidsomstandigheden (verhoging van de kwaliteit van arbeid). Andere mechanismen zijn investeringen in innovaties, waardoor er arbeidsbesparende technologische ontwikkelingen plaatsvinden, het verplaatsen van productie naar het buitenland of het aantrekken van arbeid vanuit het buitenland (arbeidsmigranten).

Aantrekken buitenlandse werknemers (arbeidsmigratie)
Een relatief snelle manier voor werkgevers om het aanbod van arbeid te vergroten en zo knelpunten op de arbeidsmarkt (voor technici) op korte termijn op te lossen, is het aantrekken van werknemers uit het buitenland. Arbeidsmigranten zijn werknemers zonder Nederlandse nationaliteit die werkzaam zijn voor een in Nederland gevestigde werkgever en die binnen twee maanden na hun komst naar Nederland werk in Nederland hadden. Dat laatste sluit werkende asiel-, gezins- en studiemigranten uit. Voor het gemak worden dus ook werkenden uit de Europese Unie (EU) waarvoor het vrij verkeer van personen geldt aangeduid als arbeidsmigrantenenergie, water en afvalbeheer. De meest bescheiden ontwikkeling in het aantal arbeidsmigranten binnen de techniek betreft de bouwnijverheid. Let wel, dit gaat om het aantal buitenlandse werknemers dat direct in dienst is van deze sectoren.

Het NVDO Onderhoudskompas geeft jaarlijks een update op de Technische Arbeidsmarkt. Mogen wij je in dat kader vriendelijk vragen deze korte vraag te beantwoorden?

Om aan de huidige en toekomstige vraag aan arbeidskrachten te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om de inzet van arbeidsmigranten binnen ons bedrijf te vergrotenBelangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen