Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Poll

Prestatie - drijfveer onderhoud

Evenals vorig jaar staat de trend ‘Een verouderende asset base’ in de top 3 trends van het NVDO Onderhoudskompas. De uitdagingen op dit gebied zijn ten opzichte van vorig jaar toegenomen. Asset owners in ons onderzoek hebben aangegeven dat 36% van hun assets zich in de eindfase van de levensduur bevinden. Nog eens 7% heeft de levensduur van hun assets al moeten verlengen. Een deel van de huidige fabrieken en infrastructuur is 50 tot 60 jaar geleden gebouwd, in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Deze machines en infrastructuur bereiken nu het einde van hun levensduur. Bijna de helft van de Westerse industriële installaties moeten tussen nu en 2025 vervangen worden.  

Behalve financiële gevolgen, kunnen verouderde installaties ook tot veiligheidsrisico’s leiden. Een relevant probleem doet zich voor in de chemische sector, specifiek bij BRZO-bedrijven, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. De Inspectie SZW, het onderzoekend orgaan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schat dat er jaarlijks circa 4.100 mensen overlijden aan eerdere blootstelling aan zulke stoffen.

Er zijn grofweg twee manieren om met ageing assets. Enerzijds kunnen bedrijven de verouderde assets vervangen, anderzijds kan de levensduur verlengd worden. Het vervangen van assets is kostbaar en bedrijven hebben in tijden van laagconjunctuur  niet altijd de middelen om vervangingsinvesteringen te maken. Hoewel we ons momenteel in een aantrekkende economie bevinden, geeft slechts 21% van de respondenten in ons onderzoek aan dat zij op dit moment in staat is om verouderde assets te vervangen. Echter, 36% laat weten dat zij genoodzaakt is om assets langer in bezit te houden dan gepland wegens economische en financiële omstandigheden.

Zulke bedrijven, voor wie assetvervanging geen oplossing is, hebben er belang bij levensduurverlenging na te streven door middel van goed onderhoud. Top performers op het gebied van Asset Management zijn zelfs met verouderde assets in staat competitief en concurrerend te blijven. Door middel van een professionele maintenance organisatie, die focust op Operational Excellence, kunnen bedrijven de prestatie van hun assets optimaliseren: zo min mogelijk kosten maken terwijl de uptime verhoogd wordt. Uiteraard moeten dan ook de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijven.

Wat is voor u in de toekomst de belangrijkste drijfveer van uw onderhoudsorganisatie?
Wat is in 2019 de belangrijkste drijfveer van uw onderhoudsorganisatie?

Onze belofte


Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen