Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Poll

De trend ‘Een verouderende asset base’ is een trend die veelvuldig in de top 10 en zelfs de top 5 van het NVDO Onderhoudskompas terugkomt, maar soms ook naar de achtergrond wordt gedrongen door andere trends. Dat is te verklaren door de langere doorlooptijd van deze trend terwijl bijvoorbeeld veranderende regelgeving direct grote impact heeft. Desalniettemin heeft een verouderende asset base een grote impact op de organisatie, waarbij de druk op de onderhoudsketen toeneemt, omdat zij moet dealen met alle uitdagingen en vraagstukken die gepaard gaan met verouderende fysieke kapitaalintensieve assets.  

De rationale achter het bewust verlengen van de levensduur van assets is een simpele: met zo min mogelijk kosten een asset in de operatie behouden is in veel gevallen winstgevend. De noodgedwongen verlenging van de levensduur van assets wordt vaak ingegeven door de hoogte van de vervangingsinvesteringen, zeker als deze worden afgezet tegen de kosten van het huidige Onderhoud. In economisch mindere tijden worden vervangingsbudgetten vaak extra kritisch beoordeeld en worden er dan ook meer levensduurverlengende en kleinere investeringen gedaan.

In het NVDO Onderhoudskompas komt de verouderende asset base naar voren waarbij 50% aangeeft dat de assets zich aan het einde van de levensduur bevinden. 12,5% geeft aan dat de levensduur van de assets verlengd is waarbij het resterende deel van 37,5% zich in het midden van de levensduur bevindt. De verwachte stijding/daling van de gemiddelde leeftijd van assets geeft echter een rooskleuriger beeld, de verdeling is 50/50. 25% geeft aan dat zij genoodzaakt zijn om assets langer dan gepland in bezit te houden voortkomend uit economische redenen. Daar tegenover staat echter 37,5% die aangeeft een daling te verwachten omdat zij nu in staat zijn verouderde assets te vervangen. De verouderende asset base is dus niet binnen elke organisatie even urgent, maar binnen het geheel van kapitaal intensieve bedrijven is het absoluut een urgente trend is, vandaar ook de plaats in de top 10.

 

Een voorbeeld van een verouderende asset die recent veelvuldig het nieuws heeft gehaald is de Haringvlietbrug. Deze brug is in 1964 geopend en verbindt de Hoeksche Waard met Goeree-Overflakkee. Dagelijks passeren ongeveer 66.000 auto’s deze brug. Sinds augustus van dit jaar is er een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur ingevoerd op de brug en zijn er rijstroken afgesloten. Dit omdat deze brug anders teveel aan slijtage onderhevig is en er klemmen los kunnen trillen dat resulteert in loskomende klemmen of platen.  Een grootschalige renovatie staat op de kalender van Rijkswaterstaat vanaf 2023. In 2023 zal het bewegende brug deel vervangen worden omdat deze aan het einde van de levensduur is en vanaf 2025 komt het vaste deel van de brug aan de beurt. Tot die tijd blijven deze beschermende maatregelen van kracht.

Wat is volgens u de grootste kans voor Fysieke kapitaalintensieve assets in de komende 5 jaar? Bedankt voor het stemmen in deze pollvraag.

 

Wat is de grootste kans voor Fysieke kapitaalintensieve assets in de komende 5 jaar?Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen