Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

02-06-2022 9 juni; ISO 55000 in één dag, vanwege grote belangstelling extra cursus!

De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset own...

01-06-2022 EuroMaintenance 2023; become a partner

The largest European maintenance congress will take place from 17 to 19 April 2023 in the brand new state-of-the-art,...

28-05-2022 7 juni: Lean Awareness in Onderhoud (nieuw ism The Lean Six Sigma Company)

Zoeken naar het juiste gereedschap, wachten op het veiligstellen van de installatie, waarom klopt de werkbon niet en ...

21-05-2022 Samenwerking hard nodig voor klimaatbestendige dijken

Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) hand in hand gaan en van elkaar profiteren?

12-05-2022 Bedrijvencombinaties onderhouden uiterwaarden voortaan veel langer

Rijkswaterstaat heeft drie opdrachtpartners geselecteerd voor het meerjarig onderhoud van uiterwaarden langs Rijn en ...

22-04-2022 Bussen van Arriva in Lisse rijden op frituurvet

Hydrotreated Vegetable Oil. Zo heet de duurzame brandstof waar bussen van Arriva in Lisse op rijden. Hiermee neemt de...

07-04-2022 Renovatie Prinses Marijkesluis gegund

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor renovatie van de Prinses Marijkesluis definitief gegund aan Mourik Infra.

07-04-2022 Heijmans gaat A1 tussen Apeldoorn en Twello verbreden

De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello is voorlopig gegund aan Heijmans, dat met het project zo’n 150 mil...

01-04-2022 Bouwers zien af van grote infraprojecten Rijk

Bouwbedrijven worden steeds terughoudender bij het inschrijven op grote infraprojecten van het Rijk. Zij willen de ri...

25-03-2022 Start 18 mei; Leergang Asset Management

Start 18 mei; Leergang Asset Management

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen