Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

06-03-2021 Enquête NVDO Onderhoudskompas 2021: Arbeidsmarkt

Het NVDO Onderhoudskompas bestaat uit vier hoofdonderwerpen; Prestatie, Innovatie, Personeel en Trends. We beginnen m...

25-02-2021 Verduurzaming GWW moet sneller en minder vrijblijvend

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 heeft de afgelopen jaren het nodige opgeleverd op het vlak van verduurzaming.

25-02-2021 Baggeren oost-westtak Maas gegund aan Boskalis

Boskalis gaat in anderhalf jaar tijd ruim 850.000 kubieke meter zand baggeren op diverse locaties in de Maas in Gelde...

19-02-2021 BAM neemt ’s werelds eerste hybride sondeertruck in gebruik

Na de wereldprimeur van de elektrische wals in april 2020 heeft BAM Infra Nederland een nieuwe primeur: de eerste hyb...

11-02-2021 Succesvolle pilot smart maintenance Kreekraksluizen

De VolkerWessels bedrijven KWS, VolkerRail en Aquavia hebben de pilot Smart Maintenance Kreekraksluizen voor Rijkswat...

24-01-2021 Maintenance Academy 2021; Het meest complete scholingsprogramma!

De NVDO biedt het meest complete scholingsprogramma in Asset Management, Maintenance in het bijzonder.

14-01-2021 Calamiteitenregeling en opslag zuiveringsslib

De waterschappen gaan vanaf volgend jaar een collectief systeem opzetten dat bij incidenten voorziet in de tijdelijke...

14-01-2021 MATCH mikt op honderd innovatieve havenprojecten

Door de coronapandemie blijven veel innovatiekansen onbenut. Daarom begint PortXL met het programma MATCH.

07-01-2021 Duurzaamheidsscore infraprojecten; een keurmerk voor de infrasector

De Infrasector heeft grote ambities met betrekking tot het verduurzamen van projecten. Daarbij is het cruciaal om ond...

07-01-2021 Stijgende lijn in ongevallen met elektrisering van baanwerkers

Het aantal elektriseringen van baanwerkers is de afgelopen tien jaar niet zo hoog geweest als in 2019. Twee mensen ra...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen