Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

21-11-2020 Maintenance Academy 2021; Het meest complete scholingsprogramma!

De NVDO biedt het meest complete scholingsprogramma in Asset Management, Maintenance in het bijzonder.

19-11-2020 Baggeren in de Maas gegund aan Martens en Van Oord

Aannemer Martens en Van Oord gaat in opdracht van Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uitvoeren in de Maas in Zuid-Ne...

05-11-2020 Installatie met beweegbare bovenleiding in gebruik genomen voor onderhoud ICNG

Onderhoudswerkplaats Watergraafsmeer in Amsterdam is in het afgelopen jaar omgebouwd om de Intercity Nieuwe Generatie...

04-11-2020 Installatie met beweegbare bovenleiding in gebruik genomen voor onderhoud ICNG

Onderhoudswerkplaats Watergraafsmeer in Amsterdam is in het afgelopen jaar omgebouwd om de Intercity Nieuwe Generatie...

25-10-2020 Jaarbijeenkomst is verplaatst naar 23 april 2021

De voorbereidingen voor de Jaarbijeenkomst op 20 november waren vol op stoom. Alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn...

22-10-2020 Renovatie van geleiderails technisch en economisch haalbaar

De renovatie van geleiderails kan op een verantwoorde manier in de praktijk worden gebracht. Renoveren en opnieuw geb...

15-10-2020 Evides Industriewater en Dow Benelux gaan voor circulair gebruik van industri...

Dow Benelux en Evides Industriewater zetten de samenwerking voort. Recent ondertekenden beide partijen een nieuw same...

07-10-2020 Korte VRAGENLIJST NVDO Suto Visiedocument “Systeemintegratie”

Korte VRAGENLIJST NVDO Suto Visiedocument “Systeemintegratie”

06-10-2020 Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren

De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en r...

01-10-2020 Circulaire waterzuivering werkt in de praktijk

Het circulaire zuiveringsprincipe waaromheen een complete, innovatieve waterfabriek is gepland, werkt echt. Een langd...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen