Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

27-07-2021 9 september; ISO 55000 in één dag!

Deelnemers hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de int...

09-07-2021 Enquête NVDO Onderhoudskompas 2021: laatste kans om mee te doen

Het NVDO Onderhoudskompas bestaat uit vier hoofdonderwerpen; Prestatie, Innovatie, Personeel Trends. Onlangs hebben w...

30-06-2021 Spooraannemers en ProRail: Onderhoud Schipholtunnels

Niet in beton gieten wat er gedaan moet worden, maar juist in een vroeg stadium samen optrekken met de spooraannemer....

23-06-2021 Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op: invoering uitgesteld tot juli 2022

In tegenstelling tot wat de NVDO website al 2 jaar lang meldt, gaat De Omgevingswet, de grootste wetswijziging sinds ...

10-06-2021 Hergebruik van materialen in civiele kunstwerken komt dichterbij

Het consortium Closing the Loop gaat voor Rijkswaterstaat een prototype van een viaduct maken dat is gebaseerd op het...

27-05-2021 Scheepstunnel biedt veilige doorgang door schiereiland

De meest gevaarlijke scheepsvaartroute in Noorwegen is die rondom het schiereiland Stad. De lokale weersomstandighede...

30-04-2021 Fundament onder eerlijke afspraken

Het twee-fasen proces helpt om risico’s rond met name grote infraprojecten te beheersen, voor opdrachtgever én opdrac...

24-04-2021 Havenbedrijf gunt onderhoud aan Shipyard Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam heeft een contract gesloten met Shipyard Rotterdam voor het onderhoud van de complete vloot. H...

15-04-2021 Onderzoek levensduur beweegbare stalen bruggen

De combinatie Movares, Iv-Infra en ProClass gaat onderzoek doen naar de constructieve staat en de verwachte levensduu...

15-04-2021 8 miljoen extra voor watertechnologie startups

Er wordt opnieuw 24 miljoen euro uitgetrokken voor startups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het betr...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen