Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

09-09-2019 Waterfabriek zuivert water niet, maar raffineert het

Geen waterzuiveringsinstallatie maar een ‘waterfabriek’. Heemraad Bert van Vreeswijk van Waterschap Vallei en Veluwe ...

04-09-2019 GVB op weg naar klimaatneutraal in 2025

Het Gemeentevervoersbedrijf (GVB) is de aanbieder van openbaar vervoer met de tram, bus, veren en metro in Amsterdam ...

02-09-2019 NVDO Vacature alert; Assetmanager Metro en Tram

De gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Assetmanagers Metro en Tram. Het betreft een zeer complex en omvang...

29-08-2019 Start 9 oktober; Leergang Asset Management

Asset Management is een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde wa...

29-08-2019 Aantal grotere verstoringen op het spoor fors gedaald

Het aantal grote(re) storingen is in 2019 in vergelijking met de eerste 6 maanden van vorig jaar met 25 procent afgen...

22-08-2019 Rijkswaterstaat en Ministerie tekenen innovatiedeal

Als de markt vroegtijdig wordt betrokken bij maatschappelijke vraagstukken, leidt dit tot betere oplossingen.

21-08-2019 Handreiking Losmaakbaarheid

PIANOo en Rijkswaterstaat hebben een handreiking Losmaakbaarheid uitgebracht voor publieke opdrachtgevers in de grond...

04-08-2019 Energieverbruik Prorail beter in kaart dankzij samenwerking

Fudura en ProRail slaan de handen ineen om het Nederlandse spoorwegnet toekomstbestendiger te maken.

04-08-2019 11/12 september; Basisopleiding Lageronderhoud

Kennis hebben van deze direct beïnvloedbare factoren kan onmiddellijk resulteren in standtijd verlenging van (vaak de...

01-08-2019 Testopstelling TU Delft moet levensduur bruggen verlengen

Nederland telt vele honderden beweegbare bruggen. Een nieuwe testinstallatie die inmiddels in gebruik is genomen aan ...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen