Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

17-01-2019 POST HBO Leergang Conditiemeting/BOEI; onderhoud volgens NEN2767

Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren...

16-01-2019 Asset Rail haalt onderhoudscontract PGO Brabant binnen

Asset Rail heeft het onderhoudscontract PGO Brabant gewonnen.

12-01-2019 Overname Stedelijk Water voor duidelijke afspraken onderhoud

Met deze overeenkomst spreken de gemeente en het hoogheemraadschap af om het onderhoud van sloten binnen de dorpskern...

10-01-2019 Nieuwe meetrobot troef bij preventief onderhoud

Het GVB en Voestalpine Railpro hebben op het emplacement in Diemen een pilot uitgevoerd met een meetrobot.

05-01-2019 Waterinnovatieprijs uitgereikt

Een eenvoudige oplossing die ervoor zorgt dat dijken niet kunnen bezwijken door piping en ook nog eens goedkoper is.

02-01-2019 Gelderland en het Rijk investeren in railterminal Betuweroute

De provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan gezamenlijk investeren in de bouw van...

22-12-2018 Grote innovatievraag Amsterdam

Er staan grootschalige plannen op de agenda van de gemeente Amsterdam waarvoor veel technici nodig zijn. Honderden br...

19-12-2018 NVDO Studiegids 2019 beschikbaar

De NVDO biedt het meest complete scholingsaanbod in Asset Management, Maintenance in het bijzonder.

17-12-2018 Minder hinder door slimmer plannen en combineren spoorwerkzaamheden

Door slimmer te plannen, innovatiever te werken en meer werkzaamheden aan het spoor te combineren verwacht spoorbehee...

12-12-2018 Defensie zet maximaal in op Nederlandse industrie

Tijdens het NIDV symposium in Rotterdam hebben minister Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Keijzer (EZK) de nie...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen