Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

30-01-2022 Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur (start 14...

Met de inbreng van de goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset owner in staat gesteld het levensloopproce...

28-01-2022 8,9,10 maart: Basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3)

Deze cursus neemt de deelnemers mee door het Aladon RCM3-proces, de volgende generatie RCM.

28-01-2022 18 maart; Smeertechnisch Onderhoud, een professioneel specialisme

De basiskennis voor het smeren met een olie of een vet is eigenlijk heel universeel.

23-01-2022 Maintenance Academy 2022; Het meest complete scholingsprogramma!

De NVDO biedt het meest complete scholingsprogramma in Asset Management, Maintenance in het bijzonder.

20-01-2022 Hongaars olie- en gasbedrijf samen met Alstom in waterstoftreinen

Alstom en MOL Group, een olie- en gasbedrijf in Hongarije, gaan samen onderzoek doen naar het gebruik van waterstofte...

06-01-2022 Nieuwe kabinet kiest voor de Lelylijn

In het recent gepresenteerde coalitieakkoord kiest het kabinet voor de aanleg van de snelle spoorverbinding naar het ...

30-12-2021 Geen geld voor onderhoud: Pekela haalt 21 bruggen weg

In het Groningse Pekela zullen waarschijnlijk 21 bruggen over het Pekelderdiep gaan verdwijnen. Deze en andere brugge...

28-12-2021 Examenbureau NVDO, Hogeschool Utrecht officieel gecertificeerd

Hobéon erkent examination center voor examinering conform het Hobéon persoons-certificatieschema.

02-12-2021 Balanceren tussen onderhoud of ongestoord treinverkeer

“Moet je zorgen dat treinverkeer nu kan doorgaan of leg je het nu stil zodat het op lange termijn kan blijven rijden....

01-12-2021 ProRail hoopt na pilot minder treinen stil te zetten vanwege wieldefecten

ProRail moet per maand ongeveer twaalf treinen in heel Nederland stil zetten doordat deze te hete wielen hebben, veel...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen