Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

27-10-2021 9/10 november: Verkenning Asset Management

Een integrale kijk op het beheer van assets, van ontwerp, gebruik, onderhoud tot ontmanteling, en het zorgdragen dat ...

23-10-2021 NVDO Vacature Alert; Technisch Specialist Constructies

Technisch Specialist Constructies bij Provincie Overijssel

22-10-2021 NVDO Vacature Alert; Asset Manager Metro

​Binnen deze functie ben je als Assetmanager/ Vlootmanager primair verantwoordelijk voor het risico gestuurde onderho...

22-10-2021 Twijfels over haalbaarheid vernieuwing Maaslijn voor eind 2024

Opnieuw zijn er twijfels gerezen of de vernieuwing van de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen voor november 2024 kl...

13-10-2021 Reconstructie N65 gegund aan BAM Infra Nederland

Het N65-project is definitief gegund aan BAM Infra Nederland.

07-10-2021 50.000 euro boete voor dodelijk ongeval wegenbouw

Voor een ongeval waarbij een wegwerker om het leven kwam en zijn collega zwaargewond raakte, moet een wegenbouwbedrij...

01-10-2021 KWR: Voorspellen van de waterbehoefte

Om zeker te weten dat er ook gedurende extreme warmte en droogte voldoende water uit de kraan komt, willen drinkwater...

28-09-2021 De Nederlandse waterschappen werken nu nog vooral experimenteel aan circulari...

De Nederlandse waterschappen werken nu nog vooral experimenteel aan circulariteit. Maar er zijn duidelijke doelen voo...

17-09-2021 Vitens rekent met een CO2-prijs

Vitens gaat een prijs instellen voor CO2, die het intern gebruikt. Met de interne beprijzing kan het drinkwaterbedrij...

13-09-2021 Inwinnen en aanleveren data 141 bruggen gegund aan Mobility Sensing

Mobility Sensing gaat ook de komende drie jaar data van 141 bruggen inwinnen en verwerken in opdracht van het Nationa...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen