Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Kring : Noord Nederland

Kring : Noord Nederland

Met inhoudelijke evenementen op bijzondere locaties en/of tijdens digitale bijeenkomsten, kunnen bedrijven en haar werknemers intensief met elkaar netwerken; het bedrijvenplatform. Het leren van projecten en het delen van elkaars ervaringen voeren hier de boventoon. Daarnaast worden de innovatieve ontwikkelingen in de regio gestimuleerd en ondersteund.

Dit doet de Kring bijvoorbeeld door kennis te dissemineren tijdens evenementen (ook online), publicaties in vakbladen, samenwerking met collega verenigingen, het vormen van werkgroepen en het participeren in initiatieven ten behoeve van Asset Management. Ruime aandacht wordt gegeven aan thema’s zoals predictive maintenance, big data, technische arbeidsmarkt, methodieken, innovatie, risicomanagement, nieuwe en bestaande technieken, wet- en regelgeving en veilig werken. Regionale actualiteiten binnen het vakgebied worden omarmd en omgezet in waardevolle kennis. Dit alles binnen de missie: Samen werken aan de duurzame inzetbaarheid van assets.

NVDO leden ontmoeten elkaar fysiek en digitaal (hybride) binnen de regio’s; de Kringen. Binnen het werkgebied zijn de bijeenkomsten van onze Kringen dé gelegenheid voor professionals, werkzaam in of verantwoordelijk voor Beheer en Onderhoud (Asset Management), om elkaar te ontmoeten en kennis te onderhouden en/of uit te breiden. De kringen organiseren kringbijeenkomsten, meestal gecombineerd met een bedrijfsbezoek en een inhoudelijk thema. Door de Kringen wordt zoveel mogelijk samengewerkt met elkaar, met de NVDO Secties en met relevante stakeholders.

De NVDO kent vijf kringen, te weten:

  • Limburg
  • Noord Brabant-Zeeland
  • West Nederland
  • Oost Nederland
  • Noord Nederland

De NVDO Kringen richten zich op de regionale industrie. Met bestaande en nieuwe stakeholders wordt gewerkt aan een sterke positie van Asset Management, maintenance in het bijzonder, in het bedrijfsleven, maar ook binnen het reguliere onderwijs, zowel t.b.v. de asset owner als de toeleverancier. Er wordt onder meer samenwerking gezocht met de regionale overheden en er is aansluiting bij regionale beursactiviteiten.

Lidmaatschap van een Kring
Bij het aangaan van het NVDO lidmaatschap, wordt men op basis van het postadres ingedeeld in een kring. Maar, indien men dat wenst, kan men zelf kiezen voor indeling in een andere kring. Daarnaast kan elk NVDO-lid gebruik maken van het aanbod van een collega-kring. Dus, heb je gekozen voor bijvoorbeeld Kring Oost Nederland, maar wil je deelnemen aan een activiteit van Kring West Nederland, dan is dat geen enkel probleem! Houd hiervoor altijd de website in de gaten. En bij elke bijeenkomst is het mogelijk om je te laten vergezellen van een gast die je na afloop NVDO-lid maakt. Jonge collega’s kiezen niet zo snel voor een lidmaatschap, dus stimuleer ze dit wel te doen en overtuig ze van de waarde van het enorme NVDO netwerk!

Op de hoogte
Een kringbijeenkomst wordt vaak aangekondigd in de digitale NVDO-Nieuwsflits, maar altijd op de website. Kringleden ontvangen op het contactadres een persoonlijke uitnodiging. De kringbijeenkomsten zijn een essentieel onderdeel van je lidmaatschap en dus gratis, op een zeldzame uitzondering na.

Kortom: de Kringen streven ernaar om voor haar leden een platform te creëren waar niet alleen kennis en  informatie opgedaan kan worden, maar wat ook als een ontmoetingsplaats kan fungeren waar de leden via informele contacten met elkaar kennis kunnen maken, kennis kunnen delen en ervaringen kunnen uitwisselen. Dat een dergelijk platform gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de deelname aan de bijeenkomsten die de kringen de afgelopen jaren georganiseerd hebben.

Nieuws

23-05-2023 Ingenieur van het jaar Scherpen: Data bepaalt kwaliteit AI

Negen prikkelende vragen aan Jacquelien Scherpen, winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2023. Scherpen is hoogle...

16-05-2023 Feliciteer de jarige NVDO op een leuke manier

Dit jaar vieren we ons 60-jarig bestaan.

10-05-2023 Senbis en SPIC Facilities openen proeffabriek: in Emmen voor onderzoek: duurz...

Senbis en SPIC Facilities namen onlangs een nieuwe proeffabriek in gebruik voor de productie van multifilamentgarens ...

10-05-2023 Groningen publiceert Innovatief & Duurzaam MKB-5

Mkb’s willen best verduurzamen, maar beschikken niet altijd over de daarvoor benodigde bedrijfsmiddelen.

01-05-2023 De Toekomst van Groningen: Noord-Nederland als motor voor nationale energietr...

Met de afronding van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen doemt de vraag op: wat nu? Wat is het toekomst...

01-05-2023 Windpark boven Groningen beoogd als ’s werelds grootste op zee

In het windenergiegebied ten Noorden van de Waddeneilanden plant Nederland de eerste grootschalige waterstofproductie...

24-03-2023 Chemie biedt enorm goed toekomstperspectief voor technische MBO-ers

Onder de naam “Techniek Fixt Het” wordt campagne gevoerd door bedrijven, zoals Lubrizol, Nobian, Nouryon, Stork en Te...

17-03-2023 Polders Nijeveen Kolderveen en nieuw gemaal Leenders klaar voor de toekomst

In het landbouwgebied Nijeveen Kolderveen, ten noorden van Meppel, is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbete...

06-03-2023 Overview EuroMaintenance Workshops

Asset Management at its best will be the theme for this edition of EuroMaintenance. Business leaders will share their...

28-02-2023 Voortgang afronding bouw stikstofinstallatie Zuidbroek

Air Products dat de stikstofinstallatie Zuidbroek vanaf oktober van dit jaar volledig operationeel zal zijn.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen