Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Kring: Oost Nederland

Kring: Oost Nederland

NVDO Kring Oost Nederland biedt een sterk Maintenancenetwerk!
De NVDO Kring Oost Nederland kent in haar werkgebied diverse industrieën, zoals de voedingsindustrie, gebouwde omgeving en procesindustrie. Het creëren van een synergetisch netwerkverband behoort dan ook tot de core business van de kring. Daarbij worden niet alleen onderhoudsprofessionals betrokken, maar wordt ook samenwerking met het regulier onderwijs en regionale overheden nagestreefd.

De kring zet zich dan ook actief in om haar leden via informele contacten met elkaar kennis te laten maken om op deze manier het op natuurlijke wijze uitwisselen van kennis en ervaringen te bevorderen. Een van de doelen daarbij is zoveel mogelijk actieve leden binnen het werkgebied te verwerven. Het zijn van een ontmoetingsplek waar over elkaars ervaringen gesproken kan worden, neemt dan ook steeds een belangrijke plaats in tijdens de door de kring georganiseerde congressen (voorjaarscongres en najaarscongres). Tijdens deze congressen wordt gestreefd om naast een veelal theoretische benadering van een onderwerp, tevens de praktijk aan bod te laten komen. Een actieve inbreng van de kringleden is daarbij gewenst.

Om dit te bereiken, ligt de focus op:

  • Intensivering van het netwerk
  • Realiseren van synergie (zowel binnen als buiten de vereniging)
  • Aantrekkelijke activiteitenkalender

In het werkgebied van de NVDO Kring Oost Nederland zijn veel actualiteiten op het gebied van  Beheer en Onderhoud (Asset Management) te vinden. Denk aan leegstand van gebouwen (herbestemming), tekorten aan technisch personeel en onderhoud binnen de chemische sector. Veilig Werken staat hoog op de agenda van onderhoudend Overijssel en Gelderland. Met betrekking hiertoe verwijzen wij u naar het tabblad Veilig Werken op deze website, of klik HIER.

Daarnaast is het evident dat in de regio een belangrijk aantal grote asset owners gevestigd is. Het Bestuur NVDO Kring Oost Nederland legt dan ook focus op de actualiteit in haar werkgebied. Maar niet alleen, dat doet het kringbestuur graag samen met de NVDO Kringen en Secties, collega verenigingen, de overheid, het onderwijs en andere stakeholders.

De kringleden vertegenwoordigen alle sectoren uit het NVDO Onderhoudskompas en zijn een mix van asset owners, toeleveranciers, onderwijs, (lagere) overheid en consultancy. Deze brede samenstelling van de achterban wordt overtuigd van de waarde van het enorme netwerk dat de kring biedt.

Kengetallen, Trends en Visie zijn vaak uitgangspunt voor de fysieke bijeenkomsten die de kring organiseert. De trends zijn tevens het uitgangspunt van het NVDO Onderhoudskompas, dat jaarlijks wordt opgesteld in samenwerking met de totale achterban.

De website is ook voor de NVDO Kring Oost Nederland altijd actueel. U vindt er actueel nieuws, oproepen en aankondigingen van evenementen. Leden van de kring genieten een aantrekkelijke korting op het portfolio van de NVDO Maintenance Academy en zijn altijd welkom om suggesties aan te dragen voor artikelen in de vakbladen, bijeenkomsten, of anderszins.

Jaarlijks bieden wij u een aantrekkelijk programma. Leden van de kring ontvangen voor elke bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging. Alle fysieke bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd op www.nvdo.nl

Nieuws

01-12-2020 Maintenance Academy 2021; Het meest complete scholingsprogramma!

De NVDO biedt het meest complete scholingsprogramma in Asset Management, Maintenance in het bijzonder.

25-11-2020 Zonne-energie A6: gezamenlijk onderzoek door Rijk, regio en netbeheerder

De gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk verkennen samen de mogelij...

23-11-2020 Subsidieregeling voor aanleg warmtenetten

De provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig om...

16-11-2020 Saxion pioniert met robots in coronatijd: "Dit soort ontwikkelingen gaan heel...

Thuiswerken zijn we inmiddels allemaal heel normaal gaan vinden tijdens de coronacrisis.

05-11-2020 Eerste klant testlocatie Rwzi Apeldoorn

Het Zweedse Pharem maakt als eerste bedrijf gebruik van de vorig jaar in gebruik genomen testlocatie bij Rwzi Apeldoorn.

29-10-2020 Groot onderhoud in Flevoland; snelle reparatie Tollebekerbrug ongewis

De provincie Flevoland verwacht dat de Tollebekerbrug in de gemeente Noordoostpolder voorlopig nog gestremd blijft vo...

27-10-2020 3D-metaalprinter voor Windesheim

Hogeschool Windesheim heeft een 3D-metaalprinter aangeschaft. Lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim heeft een...

25-10-2020 Jaarbijeenkomst is verplaatst naar 23 april 2021

De voorbereidingen voor de Jaarbijeenkomst op 20 november waren vol op stoom. Alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn...

15-10-2020 Overijssel snijdt in de eigen straatverlichting

De provincie Overijssel begint deze maand aan een ombouw van de verlichting van de eigen provinciale wegen. Vooral ro...

24-09-2020 Renovatie IJsselbruggen A12 aanbesteed volgens 2-fasen-aanpak

Rijkwaterstaat gebruikt een nieuwe aanbestedingsvorm bij de selectie van een aannemer voor het onderhoud van de brugg...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen