Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Sectie Infra

NVDO Sectie Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling.

 

De trend ‘Behoefte aan ICT-systemen’ is de belangrijkste trend binnen de Infra-sector. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden die ICT-systemen bieden toegenomen. De mogelijkheden variëren van kostenreductie door het automatiseren van handmatig werk, tot de toenemende behoefte aan additionele data. Ook procesoptimalisatie, het verkorten van doorlooptijden en het versnellen van informatievoorziening zijn mogelijkheden die worden gecreëerd door ICT-systemen.

In lijn met de snelle ontwikkelingen en groeiende toepassingen van thema’s zoals Internet of Things en verbeterde sensortechnologie, groeit ook de behoefte aan ICT-systemen om dit allemaal te ondersteunen en in goede banen te leiden. Zonder de juiste systemen en structuren zijn deze innovaties en data immers waardeloos. ICT binnen de sector infra is, zoals ook in andere sectoren, een onderwerp waarop veel ambitieuze projecten worden opgestart en na verloop van tijd vastlopen.

Zo is er bijvoorbeeld Rijkswaterstaat waarbij een project loopt rondom industriële automatisering. Het is inmiddels zelfs zo ver gekomen dat wanneer er binnen twee jaar geen aantoonbare verbetering optreedt de stekker eruit getrokken moet worden, aldus voormalig staatssecretaris Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De combinatie van vastgelopen vernieuwingstrajecten en bestaande verouderde systemen, in relatie met de groeiende behoefte aan ICT-systemen, maken dat deze trend op 1 staat.

Daarnaast zijn de gebundelde trends ‘Maatschappelijke behoefte aan lange termijn visie’ in combinatie met ‘Aandacht voor Sustainability’ een belangrijk vraagstuk die veel aandacht vraagt van de Infra-sector. Meer en meer wordt er van bedrijven verlangd dat zij infrastructurele assets op een dusdanige wijze ontwikkelen en beheren, dat deze zowel een minimale milieu-impact hebben en tevens toekomstbestendig zijn in het licht van sterk verschuivende levenspatronen. Een voorbeeld is dat de maatschappij van netbeheerders lijkt te verwachten dat zij alle nieuwe zonneweides bij wijze van spreken overnight aansluiten op het net. Dit omdat dit hun taak is en omdat dit past binnen duurzaamheidsidealen. Praktische bezwaren stuiten echter op een stuk minder begrip. Het is daarom zaak voor de Infra-sector om hier zo goed mogelijk op te anticiperen door ver vooruit te kijken en door verwachtingen te managen.

Nieuws

05-04-2023 Medewerking gevraagd: Enquête NVDO Onderhoudskompas: Arbeidsmarkt

Het NVDO Onderhoudskompas bestaat uit vier hoofdonderwerpen; Prestatie, Innovatie, Personeel en Trends. We beginnen m...

04-04-2023 10 en 11 mei; Uitbesteden van Onderhoud

Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komt in alle sectoren voor. Veelal kiezen bedrijven ervoor om zich nog enkel ...

02-04-2023 EuroMaintenance Registration; make sure you register in time!

The largest European maintenance conference will eventually be held in Rotterdam from 17 to 19 April 2023 and the REG...

24-03-2023 Elektrische funderingsmachine BAM en Woltman klaar voor gebruik

De eerste volledig elektrische zware funderingsmachine is klaar voor gebruik. BAM Infra Nederland heeft met Woltman P...

28-02-2023 Landelijke beoordelingsronde primaire waterkeringen (LBO-1) afgerond

Vanaf 2017 hebben waterschappen en Rijkswaterstaat de Nederlandse primaire waterkeringen (dijken, sluizen en gemalen)...

17-02-2023 Vernieuwde aanpak bij variabel onderhoud wegen

Rijkswaterstaat start met een vernieuwde aanpak voor het variabel onderhoud aan de rijkswegen in Zuid-Nederland. In h...

25-01-2023 Subsidie voor ontwikkeling circulaire ambachtscentra

In 2022 ontvingen 19 gemeenten subsidie voor het opzetten of verder ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum. De...

12-01-2023 Deze startup maakt kabels overbodig en verstuurt draadloos elektriciteit

We bellen draadloos, maken gebruik van wifi-hotspots en verbinden onze AirPods met bluetooth. Een logische volgende s...

19-12-2022 Aanbesteding vernieuwing Van Brienenoordbrug ondanks stikstofcrisis

Rijkswaterstaat is begonnen met de aanbesteding voor het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug. Ondanks de onzekerhed...

17-12-2022 Vernieuwing A44: de laatste ontwikkelingen

De snelweg A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar is aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw. De brugge...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen