Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Sectie Infra

NVDO Sectie Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling.

 

De trend ‘Behoefte aan ICT-systemen’ is de belangrijkste trend binnen de Infra-sector. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden die ICT-systemen bieden toegenomen. De mogelijkheden variëren van kostenreductie door het automatiseren van handmatig werk, tot de toenemende behoefte aan additionele data. Ook procesoptimalisatie, het verkorten van doorlooptijden en het versnellen van informatievoorziening zijn mogelijkheden die worden gecreëerd door ICT-systemen.

In lijn met de snelle ontwikkelingen en groeiende toepassingen van thema’s zoals Internet of Things en verbeterde sensortechnologie, groeit ook de behoefte aan ICT-systemen om dit allemaal te ondersteunen en in goede banen te leiden. Zonder de juiste systemen en structuren zijn deze innovaties en data immers waardeloos. ICT binnen de sector infra is, zoals ook in andere sectoren, een onderwerp waarop veel ambitieuze projecten worden opgestart en na verloop van tijd vastlopen.

Zo is er bijvoorbeeld Rijkswaterstaat waarbij een project loopt rondom industriële automatisering. Het is inmiddels zelfs zo ver gekomen dat wanneer er binnen twee jaar geen aantoonbare verbetering optreedt de stekker eruit getrokken moet worden, aldus voormalig staatssecretaris Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De combinatie van vastgelopen vernieuwingstrajecten en bestaande verouderde systemen, in relatie met de groeiende behoefte aan ICT-systemen, maken dat deze trend op 1 staat.

Daarnaast zijn de gebundelde trends ‘Maatschappelijke behoefte aan lange termijn visie’ in combinatie met ‘Aandacht voor Sustainability’ een belangrijk vraagstuk die veel aandacht vraagt van de Infra-sector. Meer en meer wordt er van bedrijven verlangd dat zij infrastructurele assets op een dusdanige wijze ontwikkelen en beheren, dat deze zowel een minimale milieu-impact hebben en tevens toekomstbestendig zijn in het licht van sterk verschuivende levenspatronen. Een voorbeeld is dat de maatschappij van netbeheerders lijkt te verwachten dat zij alle nieuwe zonneweides bij wijze van spreken overnight aansluiten op het net. Dit omdat dit hun taak is en omdat dit past binnen duurzaamheidsidealen. Praktische bezwaren stuiten echter op een stuk minder begrip. Het is daarom zaak voor de Infra-sector om hier zo goed mogelijk op te anticiperen door ver vooruit te kijken en door verwachtingen te managen.

Nieuws

01-10-2023 7,8,9 november: Werkvoorbereiding en Planning

De werkvoorbereider en planner werken in een centrale plaats in het onderhoudsproces. Hierbij staan de vragen Wat?, H...

25-09-2023 14,15,16 november: Basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3)

Deze cursus neemt de deelnemers mee door het Aladon RCM3-proces, de volgende generatie RCM. RCM3 is de opvolger van h...

16-09-2023 Drie aanscherpingen in bepaling faalkansen van dijken

Realistische faalkansen zijn belangrijk voor dijken in Nederland. Deze vormen namelijk de basis voor de versterkingso...

13-09-2023 Lekker Leren in Oktober

In oktober ben je van harte welkom bij de NVDO Maintenance Academy. Het zorgvuldig samengestelde portfolio is van hog...

27-08-2023 Enquête NVDO Onderhoudskompas 2023: Prestatie, Innovatie en Trends

Het NVDO Onderhoudskompas bestaat uit vier hoofdonderwerpen; Prestatie, Innovatie, Personeel en Trends. Onlangs hebbe...

24-08-2023 Enorme operatie afgerond: installatie van ruim 60 kilometer kabel in zeebodem

Aannemerscombinatie Jan de Nul Group/LS Cable & System heeft de installatie van de tweede zeekabel voor het offshore ...

16-07-2023 Onderzoek naar samenwerking in beheer en onderhoud waterbouw

Onlangs presenteerde de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft de resultaten van het onderzoek naar de ...

25-06-2023 Snellaadplein WattHub volledige elektrische geasfalteerd

In Geldermalsen is WattHub, het eerste snellaadplein voor zwaar materieel ter wereld geasfalteerd. Men gebruikte hier...

28-05-2023 Op Schiphol moeten diesel aangedreven arbeidsmiddelen worden vervangen

Op korte termijn moeten op de luchthaven Schiphol diesel aangedreven arbeidsmiddelen, voor zover technisch uitvoerbaa...

27-05-2023 Onderhoud dijken wordt complexer door nieuwe regelgeving

Nederland is een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt en hierdoor zijn dijken onmisbaar. Maar recent...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen