Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Sectie Infra

NVDO Sectie Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed. Denk ook aan waterbehandeling, corrosie en andere actuele thema’s.

 

De trend ‘Aandacht voor Sustainability’ heeft dit jaar zijn intrede gemaakt in de Top 5 Trends in de Infrasector. Dit komt omdat bij het bouwen en vervangen van nieuwe infrastructuur steeds meer rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Een voorloper in duurzame infrastructuur is de provincie Noord-Holland die een 100% circulaire infrastructuur wil realiseren in 2050. Zowel bij het beheer als bij de aanleg van infrastructuur worden duurzame maatregelen genomen. CO2-neutraal is hier een belangrijk uitgangspunt omdat de CO2-uitstoot met 55% moet worden afgenomen in 2030 (ten opzichte van 1990). Dit moet gerealiseerd worden door de toepassing van bijvoorbeeld duurzaam asfalt, schoner en elektrisch materieel, CO2-opnemende beplanting en CO2-absorberend asfalt. Deze trend zien we ook bijvoorbeeld terug bij de gemeentes Amsterdam en Wageningen waar mobiliteit in fietsverkeer toe blijft nemen. Hier wordt dan ook gebruik gemaakt van nieuwe, modulaire en circulaire fiets- en voetgangersbruggen van Pontiflex.

 

Daarnaast is de trend ‘Omgaan met grote hoeveelheden data’ binnen de sector Infra relevant. Deze trend wordt dit jaar namelijk van meeste waarde geschat. Doordat de assets vaak over grote oppervlakten zijn verspreid, is het voor organisaties een uitdaging om de status van hun assets fysiek te monitoren. Gelukkig biedt het gebruik van data hierin als een hulpmiddel. Door middel van bijvoorbeeld camera’s en sensoren kan data over de status of ongeregeldheden van assets worden verzameld. Zo worden er bij Rijkswaterstaat dagelijks metingen gedaan van bijvoorbeeld de belasting van bruggen, waterstanden en de verkeersintensiteit op de snelwegen. Deze data gebruikt Rijkswaterstaat voor het voorspellen van onderhoud en voor waterberichtgeving of onderzoek naar het optimaliseren van publieke assets door te kijken naar pieken en dalen in bijvoorbeeld het wegverkeer. Het verzamelen en gebruiken van data kan de Asset Manager helpen om remote de assets te kunnen monitoren en data-gedreven beslissingen te maken over onderhouds- of vervangingskosten.

Binnen de NVDO Sectie Infra ontmoet je Weg, Water, Rail en Energie. Je suggesties voor het ontwikkelen en dissemineren van vakinhoudelijk kennis worden op prijs gesteld en kunnen worden ingediend bij info@nvdo.nl

Nieuws

21-07-2024 Leergang (R&ME) start op 19 september a.s.

De leergang R&ME is erop gericht dat de deelnemers beter in staat zijn een faciliterende rol te vervullen, als spin i...

20-07-2024 Landelijke vragenlijst naar de staat van Onderhoud: NVDO Onderhoudskompas 2024

Enquête NVDO Onderhoudskompas 2024: We hebben je input nodig!

30-06-2024 Nieuwste kennis infrastructuur voor stedelijk waterbeheer

Veroudering van infrastructuur is een onderwerp dat steeds vaker in het nieuws komt. Onderhoud aan onze grijze en gro...

30-05-2024 500 miljoen voor veiliger wegen provincie en gemeenten

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te ma...

23-05-2024 Wereld primeur waterbouw voor Nederland

Het is Nederlandse ingenieurs en betonexperts voor het eerst gelukt een onderhoudsvrije sluisdeur te produceren van u...

20-04-2024 Lekkages snelwegen lokaal groot en slecht voorspelbaar

Rijkswaterstaat (RWS) heeft voor 28 grote verdiepte constructies de grootte van grondwaterlekkage bepaald en daarbij ...

14-04-2024 Medewerking gevraagd Enquête NVDO Onderhoudskompas 2024: Arbeidsmarkt

Met groot genoegen nodigt de NVDO je van harte uit deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duu...

08-04-2024 Meer inzicht in spoortrillingen door proef bij Deurne

Werkt een kunststof wig om trillingshinder bij spoorwegovergangen te verminderen? Om dat te onderzoeken deed ProRail ...

23-03-2024 Funderingsschade in Nederland in kaart gebracht

Steeds meer Nederlanders hebben te maken met funderingsschade. Funderingen zijn gevoelig voor bodemdaling en -stijgin...

04-03-2024 Baggeren op waterstof

Als Rotterdamse haven willen we voorop lopen in de energietransitie en versneller zijn van duurzaamheid in de haven. ...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen