Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Inspectieplatform

NVDO Inspectieplatform
 
Het NVDO InspectiePlatform is een innovatief initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers, gericht op de communicatie over kwaliteit en uniformiteit van inspecties. Om de inspecties binnen Beheer en Onderhoud op een hoger niveau te brengen, dient het kennisniveau meer op een lijn te komen. Niet alleen zijn er verschillen tussen opdrachtnemer en –gever, ook zijn deze verschillen merkbaar bij opdrachtgevers of opdrachtnemers onderling.

Daarnaast geeft het platform, samen met jou, invulling aan hoe de doelstellingen kunnen worden bereikt. Denk daarbij aan:

 • Het uitwisselen van ervaringen
 • Ideeën te verfijnen
 • Doelen te stellen
 • Commitment te krijgen
 • Deel te nemen aan het platform
De andere speerpunten zijn:
 • Certificering van bedrijf en/of individuele personen
 • Vaststellen minimale kwaliteit van en eisen aan inspecties
 • Regulering van inspectiemethodieken
 • Minimaal 3 niveaus voor inspecteurs aanbieden
 • Zorgdragen dat bedrijven de vraag uit de markt voldoende kunnen bedienen
 • Bevordering bewustwording bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over nut en noodzaak van goed onderbouwd B&O

In 2020 verscheen het Visiedocument “Kracht van Inspecties” met daarin drie belangrijke aanbevelingen;
 
Aanbeveling 1. Schaarste aan inspecteurs
Er bestaat een grote schaarste op de huidige technische arbeidsmarkt dat bij inspectiebedrijven voor problemen kan zorgen. Om dit probleem op te lossen kunnen het bedrijfsleven, de overheid en inspectiebedrijven de handen ineenslaan. De sleutel ligt bij de Asset Owner, die niet alleen door (interne)scholing en stages, maar vooral door het uitzetten van aantrekkelijke en uitdagende onderhoudscontracten het werk van de inspecteur interessanter kan maken. Als de administratieve lasten van onderhoud worden verlaagd, stimuleert dat bedrijven om meer interessante onderhoudscontracten in de markt te zetten dat op zijn eigen beurt weer kan zorgen voor een grotere interesse in de wereld van Beheer en Onderhoud.

Aanbeveling 2. Nieuwe houding tegenover inspecties
Wanneer assets regelmatig worden geïnspecteerd kan dat positieve gevolgen hebben voor de kwaliteit en de levensduur van de asset. Asset Owners zullen aangemoedigd moeten worden om op eigen initiatief vaker te inspecteren. Niet omdat het 'moet' van de wet, maar omdat de Asset Owners de waarde achter frequent inspecteren zien. De regelmatige inspecties kunnen er dan voor zorgen dat milieudoelstellingen gehaald worden, veiligheid gegarandeerd blijft en de beschikbaarheid van de asset optimaal blijft.

Aanbeveling 3. Impact van technologie op de bedrijfsvoering/inspecties
De kwaliteit van inspecties is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van technologische ontwikkelingen. Dankzij deze technologische ontwikkelingen worden inspecties steeds meer geautomatiseerd. Om er voor te zorgen dat zowel bedrijf als inspecteur hier voordeel uit halen, is er een proactieve houding tegenover technologie nodig. Gekwalificeerde inspecteurs wordt aangeraden om ontwikkelingen te omarmen en zo nodig extra training te volgen. Bedrijven wordt aangeraden om technologieën te adopteren omdat dit niet alleen kostendrukkend kan werken, maar ook omdat de veiligheid van werknemers bij visuele inspecties beter gewaarborgd kan worden. Getraind personeel zal de data en het proces van de geautomatiseerde inspecties moeten interpreteren en valideren. Reeds gekwalificeerde inspecteurs zullen dus, ongeacht de mate van automatisering, belangrijk blijven.
 

De website is ook voor het NVDO InspectiePlatform altijd actueel. Je vind er actueel nieuws, oproepen en aankondigingen van evenementen. Leden van de sectie genieten een aantrekkelijke korting op het portfolio van de NVDO Maintenance Academy en zijn altijd welkom om suggesties aan te dragen voor artikelen in de vakbladen, bijeenkomsten, of anderszins.

Wil je meewerken aan de verder professionalisering van jouw inspectievakgebied, neem dan gerust contact met ons op. Je kan natuurlijk ook contact met ons opnemen als het gaat om de verdere ontwikkeling van wet- en regelgeving, het organiseren van een evenement of de publicatie van interessante artikelen.

Nieuws

28-05-2024 Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur: Start 3 ...

Met de inbreng van de goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset owner in staat gesteld het levensloopproce...

14-04-2024 Medewerking gevraagd Enquête NVDO Onderhoudskompas 2024: Arbeidsmarkt

Met groot genoegen nodigt de NVDO je van harte uit deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duu...

13-04-2024 Stork spoort persluchtlekkages ultrasoon op

Zelfs tijdens piekuren in de productie kan de hele installatie worden geïnspecteerd. Het opsporen van lekkages aan he...

23-03-2024 Esa kiest Nederlands satellietsysteem voor lokale emissiemonitoring

Esa heeft groen licht gegeven voor de realisatie van de Nederlandse Tango-satellieten die de broeikasgasuitstoot van ...

10-03-2024 Nieuwe CCV-Inspectieschema’s voor brandbeveiliging gepubliceerd

Als gebruiker of eigenaar van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Om er zeker van te zijn dat...

06-03-2024 Klimaatverandering Managementsystemen

Recent heeft ISO amendementen gepubliceerd voor alle managementsysteemnormen, waardoor klimaatverandering een verplic...

04-03-2024 ILT maakt onherroepelijke handhavingsbesluiten actief openbaar

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een pilot gestart waarbij onherroepelijke handhavingsbesluiten bij Br...

05-02-2024 Nederland is 7 Onderhoudskundig Inspecteurs en/of Adviseurs rijker!

Met trots feliciteren we de geslaagden van de Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur BOEI.

20-01-2024 Twee op de drie bedrijven weten niet van nieuwe Europese eis: ‘Zorgwekkend’

Veel bedrijven zijn nog compleet onwetend over een nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn die vanaf volgend jaar stap...

01-01-2024 NVDO Jaarboek 2024: compleet overzicht van de verenigingsactiviteiten

In Nederland bedraagt de omzet van de onderhoudsmarkt 4,2% van het BBP en geeft werkgelegenheid aan zo’n 315.000 prof...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen