Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Sectie voor Informatie en Communicatie in het ONderhoud

NVDO Sectie voor Informatie en Communicatie in het ONderhoud

Sicon speelt in op de TOP Tien Trends NVDO Onderhoudskompas

Het NVDO Onderhoudskompas wordt jaarlijks uitgebracht en geeft een overzicht van de actuele status en trends in de Nederlandse Onderhoudsmarkt/Asset Management. Door middel van kentallen, trends en visie faciliteert de NVDO de onderhoudssector en helpt hiermee bij ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van onderhoud binnen de keten van Asset Management.

De Nederlandse onderhoudsmarkt bedraagt 4,2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en biedt werkgelegenheid aan 315.000 onderhoudsprofessionals. Daarmee is ongeveer 3,5% van de werkzame bevolking actief in de onderhoudssector. Verschillende ontwikkelingen en thema’s spelen een belangrijke rol bij de huidige en toekomstige rol van de Onderhoudssector.

 

De trend 'behoefte aan ICT-systemen' een gestage stijging in de Top Tien Trends. Deze trend staat al zeven jaar lang in de Top Tien Trends. Technologische ontwikkelingen omtrent de onderhoudssector die gepaard gaan met kostenreductie en automatisering vragen om ICT-systemen die deze processen kunnen verzorgen. De toenemende vraag naar deze ontwikkelingen uit zich dan ook als meest relevante trend van dit jaar. In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden van ICT-systemen door technologische ontwikkelingen toegenomen. Met name de coronapandemie heeft een grote bijdrage geleverd aan versnelling van de adoptie van ICT-systemen. Er werden namelijk binnen een korte periode genoodzaakt digitale thuiswerkplekken gecreëerd. Hierdoor waren medewerkers genoodzaakt digitale vaardigheden te ontwikkelen. De hoge mate van flexibiliteit in plaats- en tijdonafhankelijk werken bleek de adoptie van ICT-systemen te versterken. Zo blijven de online meetings populair en bruikbaar.

Nu we in Nederland kampen met een enorm tekort aan personeel is het gebruik van efficiënte ICT-systemen belangrijker dan ooit. Op het moment dat ICT-systemen goed werken, kan de werkdruk worden verminderd. Hierdoor kan personeel worden ingezet op andere werkzaamheden die andere waarde creëren dan administratief werk. Zo kunnen chatbots tegenwoordig vragen van klanten beantwoorden, worden er apps gebruikt om bestellingen en voorraden bij te houden en helpen online leeromgevingen leerlingen op eigen niveau te leren. De automatisering van handmatig werk resulteert ook in een reductie van kosten doordat er minder personeel nodig is 2. Met name in de industrie worden processen steeds vaker gedigitaliseerd. Dit zorgt voor procesoptimalisatie, verkorte doorlooptijden en versnelde informatievoorzieningen.

Doordat de ICT-landschappen van bedrijven steeds complexer worden is het van belang om de IT-kennis op peil te houden en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De grote afhankelijkheid van ICT-systemen maakt bedrijven kwetsbaar, omdat op een moment dat er een storing ontstaat de meeste bedrijfsprocessen worden stilgelegd. Een voorbeeld waarbij ICT-systemen kwetsbaarheden vertonen is die van bedrijven in de Rotterdamse Haven. Cybercriminelen hebben tientallen bedrijven stil kunnen leggen door een zogehete ‘ransomware-aanval’. De cyberaanval liet zien hoe bedrijven omgaan met computerveiligheid. Binnen een uur lagen alle systemen eruit waarbij de schade opliep tot miljoenen euro’s. Als de gedupeerde bedrijven eerder patches hadden geïnstalleerd tegen dit soort ransomware, was de schade nooit zo groot geweest.  Door automatisering worden organisaties enorm afhankelijk van ICT-systemen. Voor Asset Managers is het daarom van groot belang dat het Beheer en Onderhoud van deze systemen zorgvuldig wordt uitgevoerd. Vaardig ICT-personeel in de arm nemen is daarom aannemelijk. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om ICT-onderhoud uit te besteden aan een externe businesspartner.

De onderhoudsprofessionals, of eigenlijk de nieuwe ambachtslieden, zullen vandaag al moeten kunnen werken met de complexe systemen en tegelijk de kennis over het onderhoudswerk op orde moeten houden. In het het Visiedocument neemt het NVDO Onderhoudskompas u mee in de invloed van technologische trends op onze onderhoudswereld. Dat doen we aan de hand van drie scenario’s, te weten: ‘Technology enabled maintenance world’, ‘Digitally disrupted (data-intensive) maintenance world’ en ‘Robotic controlled maintenance world’. Het NVDO Onderhoudskompas met het visiedocument "Technologische Trends met impact op Onderhoudssector" bestel je HIER.

Nieuws

26-05-2024 Nederland investeert € 2,5 miljard in sterk ondernemingsklimaat Brainport Ein...

Microchips spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven: ze zitten onder meer in telefoons, zonnepanelen en medi...

24-05-2024 7 juni; Asset Data Management (ADM)

Informatiemanagement in alle fasen van de Asset Life Cycle! Informatie speelt een cruciale rol in het engineeren en o...

26-04-2024 Covariants RFM-1: De brug tussen kunstmatige en fysieke intelligentie in Robo...

Een spin-off van OpenAI, genaamd Covariant, heeft een baanbrekend AI-model ontwikkeld, RFM-1 genaamd, dat robots help...

14-04-2024 Medewerking gevraagd Enquête NVDO Onderhoudskompas 2024: Arbeidsmarkt

Met groot genoegen nodigt de NVDO je van harte uit deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duu...

27-03-2024 Waar staat CDE voor?

De afkorting CDE staat voor “common data environment”. Het gebruik hiervan is aan het toenemen, maar wat houdt het pr...

23-03-2024 ASML’s first high-NA tool is almost ready for action

ASML’s and Imec’s joint High-NA Lab in Veldhoven is about to open its doors to chipmakers, kicking off the next stage...

11-02-2024 AI-tool ontdekt realistische 'metamaterialen' met ongewone eigenschappen

Een coating die objecten in het zicht kan verbergen, of een implantaat dat zich precies zo gedraagt als botweefsel. D...

11-02-2024 Waterschap Vechtstromen sluit overeenkomsten met systeemintegrators

In het kader van de geplande uitrol van nieuwe procesautomatisering (PA) bij de zuiveringen, zijn onlangs overeenkoms...

10-02-2024 Koala klimt in turbinemast

Naarmate windturbines hoger worden, zijn ook steeds grotere kranen nodig om ze te installeren en onderhouden. De Koal...

27-01-2024 GeoNext gaat waardevolle data in producten verpakken

Het in Den Dolder gevestigde geodetisch ingenieursbureau GeoNext is een kei in het verzamelen en bewerken en analyser...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen