Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Inspectieplatform extra

Het NVDO InspectiePlatform is een innovatief initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers, gericht op de communicatie over kwaliteit en uniformiteit van inspecties. Om de inspecties binnen Beheer en Onderhoud op een hoger niveau te brengen, dient het kennisniveau meer op een lijn te komen. Niet alleen zijn er verschillen tussen opdrachtnemer en –gever, ook zijn deze verschillen merkbaar bij opdrachtgevers of opdrachtnemers onderling.

Daarnaast geeft het platform, samen met u, invulling aan hoe de doelstellingen kunnen worden bereikt. Denk daarbij aan:
 • het uitwisselen van ervaringen
 • ideeën te verfijnen
 • doelen te stellen
 • commitment te krijgen
 • deel te nemen aan het platform
       
De andere speerpunten zijn:
 • certificering van bedrijf en/of individuele personen
 • vaststellen minimale kwaliteit van en eisen aan inspecties
 • regulering van inspectiemethodieken
 • minimaal 3 niveaus voor inspecteurs aanbieden
 • zorgdragen dat bedrijven de vraag uit de markt voldoende kunnen bedienen
 • bevordering bewustwording bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over nut en noodzaak van goed onderbouwd B&OIn 2020 verscheen het Visiedocument “Kracht van Inspecties” met daarin drie belangrijke aanbevelingen;

Aanbeveling 1. Schaarste aan inspecteurs
Er bestaat een grote schaarste op de huidige technische arbeidsmarkt dat bij inspectiebedrijven voor problemen kan zorgen. Om dit probleem op te lossen kunnen het bedrijfsleven, de overheid en inspectiebedrijven de handen ineenslaan. De sleutel ligt bij de Asset Owner, die niet alleen door (interne)scholing en stages, maar vooral door het uitzetten van aantrekkelijke en uitdagende onderhoudscontracten het werk van de inspecteur interessanter kan maken. Als de administratieve lasten van onderhoud worden verlaagd, stimuleert dat bedrijven om meer interessante onderhoudscontracten in de markt te zetten dat op zijn eigen beurt weer kan zorgen voor een grotere interesse in de wereld van Beheer en Onderhoud.

Aanbeveling 2. Nieuwe houding tegenover inspecties
Wanneer assets regelmatig worden geïnspecteerd kan dat positieve gevolgen hebben voor de kwaliteit en de levensduur van de asset. Asset Owners zullen aangemoedigd moeten worden om op eigen initiatief vaker te inspecteren. Niet omdat het 'moet' van de wet, maar omdat de Asset Owners de waarde achter frequent inspecteren zien. De regelmatige inspecties kunnen er dan voor zorgen dat milieudoelstellingen gehaald worden, veiligheid gegarandeerd blijft en de beschikbaarheid van de asset optimaal blijft.

Aanbeveling 3. Impact van technologie op de bedrijfsvoering/inspecties
De kwaliteit van inspecties is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van technologische ontwikkelingen. Dankzij deze technologische ontwikkelingen worden inspecties steeds meer geautomatiseerd. Om er voor te zorgen dat zowel bedrijf als inspecteur hier voordeel uit halen, is er een proactieve houding tegenover technologie nodig. Gekwalificeerde inspecteurs wordt aangeraden om ontwikkelingen te omarmen en zo nodig extra training te volgen. Bedrijven wordt aangeraden om technologieën te adopteren omdat dit niet alleen kostendrukkend kan werken, maar ook omdat de veiligheid van werknemers bij visuele inspecties beter gewaarborgd kan worden. Getraind personeel zal de data en het proces van de geautomatiseerde inspecties moeten interpreteren en valideren. Reeds gekwalificeerde inspecteurs zullen dus, ongeacht de mate van automatisering, belangrijk blijven.


De website is ook voor het NVDO InspectiePlatform altijd actueel. U vindt er actueel nieuws, oproepen en aankondigingen van evenementen. Leden van de sectie genieten een aantrekkelijke korting op het portfolio van de NVDO Maintenance Academy en zijn altijd welkom om suggesties aan te dragen voor artikelen in de vakbladen, bijeenkomsten, of anderszins.

Wilt u meewerken aan de verder professionalisering van uw inspectievakgebied, neem dan gerust contact met ons op. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen als het gaat om de verdere ontwikkeling van wet- en regelgeving, het organiseren van een evenement of de publicatie van interessante artikelen.

Nieuws

25-07-2020 Visiedocument Sustainability: korte vragenlijst

Korte Vragenlijst Visiedocument “Hoe kan Beheer en Onderhoud (Asset Management) bijdragen aan een sustainable 2030”.

08-07-2020 Alles-in-een-inspectie RVB BOEI gaat nationaal

Zo’n 10 jaar geleden introduceerde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een nieuwe manier van inspecteren, nu beter bekend ...

04-07-2020 Check Energieke Vastgoedorganisaties

Nieuwe wet- en regelgeving rond energie en circulair bouwen gaat hoge eisen stellen aan gebouwen. Vastgoedorganisatie...

25-06-2020 Kunststofgranulaat inspecteren en sorteren

Zwarte vlekken (‘black specs’) en kleurafwijkingen leiden vaak tot meer afkeur bij de productie van kunststof spuitgi...

18-06-2020 Lasnaden inspecteren met cobot-ondersteuning

Een samenwerking tussen mens en cobot kan veel voordelen opleveren bij de inspectie van lasnaden.

06-02-2020 NVDO Studiegids 2020: eerste keus als het om opleiden gaat!

NVDO-cursussen, leergangen, workshops en studiedagen zijn belangrijk voor elke functionaris die betrokken is bij Behe...

06-01-2020 Framework circulaire gebouwen voor BREEAM

Na de lancering van de Engelse publicatie in 2018, is nu ook de Nederlandse variant van ‘A Framework for Circular Bui...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen