Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuwe CCV-Inspectieschema’s voor brandbeveiliging gepubliceerd

Zondag, 10 maart 2024 10:42
Nieuwe CCV-Inspectieschema’s voor brandbeveiliging gepubliceerd

Als gebruiker of eigenaar van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Om er zeker van te zijn dat je aan de gestelde eisen voldoet, vindt er een periodieke inspectie plaats aan de hand van de CCVinspectieschema’s. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft nieuwe schema’s gepubliceerd die op 1 juli 2024 in gaan.

 

 

Het gaat om drie nieuwe inspectieschema’s voor het beoordelen van het basisontwerp, detailontwerp en het brandbeveiligingssysteem. De inspectieschema’s bevatten de specifieke bepalingen voor de desbetreffende inspectie en dienen samen met het nieuwe document “Algemeen deel” te worden gebruikt.

Belangrijkste wijzigingen
De oude inspectieschema’s dateren van 2019. Vanuit inspectie-instellingen, gebouwgebruikers en gebouweigenaren was er behoefte de inhoud te verbeteren op basis van praktijkervaringen. Tevens is de update aangegrepen voor een aantal andere belangrijke wijzigingen:

  • De relatie tussen het inspectieproces en vergunningverlening en toezicht door bevoegd gezag is verhelderd
  • Een deel van de harmonisatieafspraken voor inspectie is opgenomen in de nieuwe schema’s
  • Brandbeveiligingsinstallaties die geleverd zijn onder keurmerk of waarbij het periodiek onderhoud onder keurmerk uitgevoerd wordt, mogen anders worden geïnspecteerd dan installaties zonder keurmerk
  • Bij verschillende inspectiepunten mag de inspecteur uitgaan van het al onder keurmerk toegepastekwaliteitstoezicht, of een kleinere steekproef toepassen. Het aantal inspectiepunten waarbij dit voordeel geldt is in de nieuwe schema’s uitgebreid

Het vorige punt geldt nu ook voor inspecties van installaties waarbij door omstandigheden geen certificaat van levering of onderhoud kon worden afgegeven, maar die wel onder het bij het keurmerk horende kwaliteitstoezicht geleverd of onderhouden zijn. In het inspectieschema staan de voorwaarden hiervoor omschreven.

Ingangsdatum
De nieuwe schema’s (versie 2023) gaan in op 1 juli 2024. Vanaf dat moment vervangen ze de huidige schema’s. Dat is ook het moment dat deze inspectieschema’s worden aangewezen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), de opvolger van het Bouwbesluit.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen