Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Hoe blijft de afvalbranche gezond en veilig werken binnen 1,5 meter?

Donderdag, 11 juni 2020 01:07
Hoe blijft de afvalbranche gezond en veilig werken binnen 1,5 meter?
De afvalbranche heeft een protocol opgesteld voor veilig werken in de anderhalvemeter samenleving. De branche heeft een vitale functie in Nederland. De continuïteit van de bedrijfsvoering moet daarom zoveel mogelijk worden gewaarborgd.Protocol voor werken in de 1,5 meter-samenleving
Dit protocol kunnen werkgevers gebruiken ter inspiratie bij het maken van werkafspraken over de aanpak van het coronavirus. In het protocol komen onderwerpen aan bod als:
  • Hoe ga je om met (flex-)werkers, leveranciers, en klanten?
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk/verplicht, en welke niet?

Besmettingen voorkomen
Het protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie. Het uitgangspunt is dat besmettingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Maatregelen moeten daarbij in de onderstaande volgorde moeten worden genomen:
  • Voorkomen / wegnemen van het risico (bronmaatregelen)
  • Beheersen van het risico (technische en/of organisatorische maatregelen)
  • Inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) mochten voorgaande maatregelen geen effect opleveren
Borging van de maatregelen
Maatregelen en regels uit het protocol van de afvalbedrijven kunnen verder worden uitgewerkt in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Het is belangrijk dat binnen het bedrijf voldoende aandacht wordt besteed aan toezicht op en de naleving van de corona-maatregelen en gezond en veilig werken in het algemeen.

Arbocatalogus
De afvalsector onderzoekt momenteel of het protocol kan worden opgenomen in de Arbocatalogus Afvalbranche. Hierdoor denkt de afvalsector een goede invulling te geven aan de verduurzaming van het protocol.

Leer van het protocol en pas het toe in je eigen organisatie. PROTOCOL

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen