Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Sectie Food, Beverage & Farma

Food extra informatie

Binnen deze NVDO Sectie wordt kennis en kunde verder ontwikkeld en is breed beschikbaar voor asset owners, onderhouds-verantwoordelijken, operators, toeleveranciers, gebruikers en adviseurs. Daarnaast kan de industrie met haar specifieke kennis van onderhoud en de daar invloed op hebbende beleidsomgeving een stimulerende rol vervullen op de verdere ontwikkeling van hoogwaardig onderhoud in Nederland.De voedingsindustrie is belangrijk voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Van de kleine 1 miljoen werknemers in de industrie werken er bijna 140.000 of wel 15 procent in de voedingsmiddelenindustrie. Wat zijn dat voor werknemers die in deze industrietak werken?

Op deze vraag wordt ingegaan in het onderzoek Werknemers in de voedingsindustrie, dat enige tijd geleden is uitgevoerd door het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS), onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek is de voedingssector vergeleken met andere industrietakken. In totaal deden bijna 38.000 respondenten mee, werkzaam in de industrie als geheel. Eén op de zeven werknemers in de industrie werkt in de voedingssector. Er werken relatief veel vrouwen, waarbij onder de leeftijd van 45 jaar de vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn en daarboven de mannen. Hoewel de mannelijke werknemers er nu nog de meerderheid vormen, zijn ze binnen tien jaar in de minderheid. Want hun vrouwelijke collega’s zijn meer dan gemiddeld jong, jonger dan in andere industrietakken. Uit de leeftijdsopbouw en gezinssituaties van de beroeps-bevolking in de voedingssector blijkt dat de komende doorbraak van vrouwen structureel is en uniek. In geen enkele andere tak van industrie dient zich een vergelijkbare verschuiving in de samenstelling van de beroepsbevolking aan.

Producenten in de voedingsmiddelenindustrie staan voor veel uitdagingen, waaronder strenge regelgeving door de overheid, bijzondere werkomstandigheden en complexe apparatuur die specifieke onderhoudskennis vereist. Elke industrie heeft haar eigen uitdagingen en problemen. De producenten in de voedingsmiddelenindustrie hebben daarnaast met één belangrijke uitzondering te maken; hun product is bedoeld voor menselijke consumptie.

Het onderhoud aan de veelal specialistische installaties valt onder zaken als HACCP, GMPregels en veelal onder specifieke afnemerseisen. Maintainability, Asset en Life Cycle Management, reinigbaarheid, tracking and tracing, ook van het onderhoud, kennen binnen de voedingsmiddelen-industrie hun eigen specifieke dynamiek. Daarnaast is, mede onder invloed van de overheid, retailorganisaties en de consument, het innovatiegehalte erg hoog.

De NVDO bundelt de binnen de voedingsmiddelenindustrie aanwezige kennis en kunde op het gebied van onderhoud binnen de Sectie Food, Beverage & Farma. Binnen deze NVDO Sectie zal kennis en kunde verder ontwikkeld worden en breed beschikbaar komen voor asset owners, oonderhouds-verantwoordelijken, operators, toeleveranciers, gebruikers en adviseurs. Daarnaast kan de industrie met haar specifieke kennis van onderhoud en de daar invloed op hebbende beleidsomgeving een stimulerende rol vervullen op de verdere ontwikkeling van hoogwaardig onderhoud in Nederland.


Terug naar Food, Beverage & Farma hoofdpagina

Exclusief voor NVDO Food, Beverage & Farma leden

Log in op de NVDO site en u kunt de volgende downloads bekijken:

Lees verder

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen