Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

FMECA

FMECA

FMECA staat voor "Failure Mode Effect & Criticality Analysis". Het is een stappenplan voor de risicoanalyse en -beoordeling van bedrijfsmiddelen. Een FMECA wordt vaak toegepast als onderdeel van RCM maar kan ook binnen andere onderhoudsmethodieken worden gebruikt.
De stappen van een FMECA

 • kies een gewenst segmentatieniveau
 • stel vast wat de functie is van ieder element
 • stel vast wanneer er sprake is van verlies van functie
 • benoem de faalmechanismen die leiden tot functieverlies
 • benoem de effecten bij dat falen
 • beoordeel of het risico acceptabel is (kans x effect)


Risicobeoordelingsmatrices

Om te kunnen beoordelen of een risico acceptabel is of niet wordt voorafgaand aan de FMECA-sessie een aantal risicobeoordelingsmatrices opgesteld. Met behulp van deze matrices worden normen vastgelegd die aangeven hoe vaak iets mag gebeuren en welke consequentie dit mag hebben. Vervolgens wordt gekeken of het faalgedrag van een specifiek element bij 'geen onderhoud' binnen de gestelde normen blijft of niet.

Van risicobeoordeling naar maatregelen
Wanneer het faalgedrag van een bedrijfsmiddel of component binnen de gestelde normen blijft, wordt dit element als 'niet-kritiek' aangeduid. In dit geval kan met correctief onderhoud worden volstaan tenzij het correctief herstellen van falen meer kost dan het voorkomen van falen door preventief onderhoud.

Wanneer het faalgedrag van een element niet binnen de gestelde normen blijft, wordt deze aangeduid als 'kritiek'. Kritiek betekent dat maatregelen nodig zijn om de faalfrequentie of het effect bij falen terug te dringen zodat deze weer binnen de acceptabele risicogrenzen vallen. Er zijn verschillende beslisbomen beschikbaar die helpen bij het kiezen van de juiste maatregelen zoals de beslisboom hiernaast.

Preventieve maatregelen zijn:

 • gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO)
 • toestandsafhankelijk onderhoud (TAO)
 • functioneel testen (FF, inspectie van verborgen faalvormen)
 • preventief vervangen
 • modificeren
 • effectbeperkende maatregelen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen