Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

RCM

RCM

Reliability Centered Maintenance (RCM) is ontwikkeld vanuit de invalshoek onderhoudsmanagement, en richt zich primair op het vergroten van de betrouwbaarheid van het productieapparaat.
Failure mode and effect analysis (FMEA) , het systematisch in kaart brengen van mogelijke storingen en de gevolgen daarvan, speelt daarbij een centrale rol. De gevolgschade kan financieel zijn (productieproces ligt stil), maar ook liggen op veiligheidsgebied (schade voor mens en/of milieu).

RCM probeert met name machine-storingen te voorkomen, die gevolgschades met zich (kunnen) meebrengen.  FMEA wordt echter ook los van RCM toegepast, als onderdeel van andere verbetermethoden zoals Lean en Six Sigma. In dat geval is FMEA vooral een tool om systematisch probleemoorzaken en gevolgen op te sporen.

Reliability Centered Maintenance (RCM) wordt vooral ingezet als er sprake is van machines met een hoog veiligheidsrisico, of als bepaalde machinestoringen hoge kosten met zich meebrengen. Met andere woorden: in alle situaties waarbij de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van het machinepark van doorslaggevend belang is. Voorbeelden van sectoren waar RCM 'breed' wordt toegepast zijn de luchtvaart, defensie, kerncentrales,  spoorweginstallaties, en (petro)chemische fabrieken.

RCM is, in tegenstelling tot andere verbetermethodes zoals TPMSix Sigma en Lean, nog niet uitgegroeid tot een algemene procesmanagementmethode. Reliability Centered Maintenance wordt daarom (nog?) niet als leidend principe gebruikt om bijvoorbeeld logistieke processen of de productkwaliteit te verbeteren.  Wel wordt RCM, en met name het onderdeel Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), regelmatig ingezet als hulpmiddel bij de andere verbetermethodes. Binnen Six Sigma wordt FMEA bijvoorbeeld gezien één van de vele tools die kunnen worden ingezet in de analyse-fase.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen