Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Uitbesteden van Onderhoud

Uitbesteden van Onderhoud

Cursus: Uitbesteden van Onderhoud
Organisatie: NVDO
Datum: 10 en 11 mei 2022
Locatie: NVDO-Verenigingsgebouw te Houten

 

In Company mogelijk

ALLE TRAININGEN BIJ DE NVDO ZIJN CORONAPROOF! Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en andere bezoekers.

Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komt in alle sectoren voor. Veelal kiezen bedrijven ervoor om zich nog enkel en alleen op de core-business te richten. De productie en omzet is echter wel sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de (proces kritische) installaties. Tevens heeft men in de praktijk te maken met specifieke installaties of systemen waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd door de fabrikant of derden. In alle gevallen dient bij het uitbesteden duidelijk te zijn wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en wat de risico’s zijn van uitval of verstoringen van het primaire proces. Contracten moeten transparant zijn en duidelijke afspraken bevatten.

Doel
Na het volgen van de tweedaagse cursus Uitbesteden van Onderhoud, is de cursist in staat om het proces van contractmanagement in te richten en te beheersen. Concreet leert de cursist wat contractmanagement inhoudt, welke typen onderhoudscontracten mogelijk zijn en hoe deze strategisch toegepast kunnen worden. Daarnaast leert de cursist onderhoudscontracten opstellen, borgen, bewaken en evalueren. Tot slot worden de concepten Life Cycle Costing en Total Cost of Ownership behandeld als uitgangspunten voor investeringsbeslissingen.

Onderwerpen

Algemeen
-       Wat wordt verstaan onder contractmanagement?
-       Proces van uitbesteden: Inventariseren, specificeren, selecteren, contracteren, borgen, uitvoeren/begeleiden, bewaken en
        evalueren
Strategie
-       Type onderhoudscontracten: raamovereenkomst, prestatie, all-in, preventief en correctief
-       Kennismanagement
-       Contracteigenaar, contractbeheerder, budgethouder
-       Vaststellen OEM afhankelijkheid (risico analyse)
Opstellen contracten
-       Standaard Service Overeenkomst
-       Aansprakelijkheid en overige inkoopvoorwaarden
-       Service afspraken specificeren, zoals: werkafspraken, responsetijden, onderdelen, beschikbaarheid, validatie,
        conditiemetingen, etc.
-       Transparantie
Leverancierselectie
-       Kostenbenchmarking
-       Contractevaluatie
Controle en Grip
-       Contractbeheersysteem
-       Borgen onderhoudscontracten; koppelen objecten, vastleggen serviceafspraken
-       Drie-weg matching onderhoudscontract, order, servicebon en factuur
-       Op welke wijze kan een organisatie grip en inzicht krijgen op de totale omvang van onderhoudscontracten en de samenhangende
        kosten?

Bestemd voor
De cursus Uitbesteden van Onderhoud is bestemd voor (asset)beheerders van apparatuur, installaties en gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, plant managers, hoofden facility management, inkopers, werkvoorbereiders en contractbeheerders. Deze cursus is ook te gebruiken voor medewerkers van onderhoudservicebedrijven.Rooster

Activiteit

Tijdstip

Datum

Locatie

NVDO Leden

Niet Leden

 

 

 

 

 

 

Theorie

Theorie

08.30-16.30

08.30-16.30

10 mei 2022

11 mei 2022

Verenigingsgebouw te Houten

Verenigingsgebouw te Houten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuskosten:

€ 1365,-

€ 1605,-

De cursuskosten omvatten 
Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.


Aanmelden


 

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen