Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Sectie Sicon

Sicon extra informatie

De doelstelling van de ‘Sectie Informatie en Communicatie voor Onderhoud in Nederland’ (Sicon) is dan ook ‘het bevorderen van het optimaal toepassen van ICT-hulpmiddelen voor onderhoud en de besturing daarvan’. Deze NVDO Sectie helpt bedrijven om het onderhoudsinformatiesysteem (OIS) vooral te gebruiken als besturingssysteem in plaats van elektronische kaartenbak. Hier ligt een stuk frustratie bij een groot aantal bedrijven.In principe zijn deze systemen ontwikkeld als managementtool, als hulpmiddel om op een effectieve en efficiënte wijze onderhoud uit te voeren. Gezien de complexiteit van de implementatie, zien we echter vaak dat bedrijven in de praktijk niet veel verder komen dan het automatiseren van de meest eenvoudige administratie. De papieren werkorders van vroeger zitten dan nu alleen in een elektronisch systeem. Om het systeem als managementinformatiesysteem te gebruiken moeten er vaak nog heel wat stappen worden gezet.

De NVDO Sectie Sicon richt zich op vertegenwoordigers van grote en middelgrote bedrijven, overheid, het (wetenschappelijk) onderwijs, adviesbureaus, software bedrijven en contractors. De sectie bestaat sinds 1984 en in 2009 heeft Sicon dan ook haar vijfde lustrum gevierd. Dat is dus alweer 25 jaar geleden! De economische situatie was toen niet veel anders dan nu en ook de uitdagingen op IT-gebied zijn niet veel veranderd.


TSM en IMTOD

Om het gebruik van onderhoudsinformatiesystemen te optimaliseren, ontwikkelde Sicon onder meer belangrijke hulpmiddelen, zoals het in de onderhoudswereld bekende en succesvolle Model Technisch Systeem Management (TSM). Het TSM-handboek bevat zowel een beschrijving van alle werkprocessen binnen het onderhoud, als een weergave ervan in informatiemodellen. Inmiddels is het TSM-model opnieuw op CD-rom verschenen. U kunt dit aanvragen via secretariaat@nvdo.nl.

Het hoofddoel van de NVDO Sectie Sicon is het stimuleren van communicatie tussen de leveranciers van onderhoudautomatisering en de eindgebruikers ervan binnen bedrijven en organisaties. De Technische Dienst manager moet zich leren uit te drukken in de taal die de IT-er spreekt en andersom. Beide hebben hun eigen vakjargon en begrijpen elkaar daardoor niet of onvoldoende. Communicatie is begonnen met vooral praten over computers en techniek. Want men dacht dat daar het probleem zat. Dat is niet zo. Het gaat om inzicht in de mogelijkheden die de computer biedt en het leren hoe de computer voor de gebruiker kan werken.


Organisatie

SICON wordt – binnen de kaders van het NVDO-beleid – bestuurd door een uit circa zes personen bestaand bestuur, die het SICON-beleid uitzet en initiatieven ontwikkelt, die in de loop van het verenigingsjaar zullen worden gerealiseerd. Het beleid en de plannen worden tijdens een aantal plenaire bijeenkomsten voor commentaar, instemming en (financiële) ondersteuning voorgelegd aan de leden.

Terug naar Sicon hoofdpagina

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen