Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Zonnepark rwzi Bath officieel in gebruik genomen

Donderdag, 31 oktober 2019 01:38
Zonnepark rwzi Bath officieel in gebruik genomen
Dit zonnepark, dat staat op het terrein van waterschap Brabantse Delta, is een initiatief van Scheldezon BV, een samenwerkingsverband van Zeeuwind, Hopmans Zon en Eneco. Het zonnepark, met een grootte van ongeveer 6,6 hectare, levert per jaar naar verwachting 9.486 MW op. Dat is voldoende elektriciteit voor het jaarlijkse gebruik van 2.700 huishoudens.

Energietransitie
Met dit zonnepark nemen de initiatiefnemers en het waterschap hun verantwoordelijkheid in de noodzakelijke energietransitie. Door een andere manier van slibverwerking, is er ruimte vrijgekomen op het terrein van de rwzi Bath. Met het verpachten van die vrijgekomen gronden maakt het waterschap het voor derden mogelijk om initiatieven te ontwikkelen voor het opwekken van duurzame energie. Het waterschap is in West-Brabant nauw betrokken bij Regionale Energiestrategie (RES) en heeft als enige waterschap in Nederland de rol van procesregisseur.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Ik ben blij met deze samenwerking op het gebied van energieopwekking. Vanuit de rol van het waterschap als versterkende overheid zie ik dit zonnepark als een voorbeeld en stimulans voor andere partijen om actief te zoeken naar ruimte en toepassingsmogelijkheden voor duurzame energie.” Teus Baars namens Scheldezon BV: “Bedrijven en publieke instellingen spelen beiden een belangrijke rol in het verduurzamen van Nederland. Alleen door samenwerking wordt de energietransitie een succes. Dit initiatief op de rwzi Bath is daarvan een mooi voorbeeld.“

Ambitie
Op de rwzi Bath werkt het waterschap ook aan het verbeteren van de productie van biogas uit zuiveringsslib. Dat biogas wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit voor de eigen installatie. Naast energieopwekking staat de rwzi Bath centraal in het terugwinnen van grondstoffen. Zo staat deze rwzi aan de basis van de productie van bioplastic uit zuiveringsslib. Dat plastic (PHA) is onder andere verwerkt in visitekaarthoudertjes, visloodjes en waterplantkratjes. Het waterschap heeft daarnaast de Green Deal Aquathermie ondertekend om de mogelijkheden te onderzoeken van duurzame verwarming uit oppervlaktewater. Met deze ontwikkelingen geeft het waterschap invulling aan de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn en in 2050 grondstofneutraal. Samenwerken en innoveren is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Rioolwaterzuivering Bath
De rwzi Bath is de grootste zuiveringsinstallatie van het waterschap. Dagelijks wordt hier 70.000 m3 afvalwater gezuiverd, afkomstig van 35 dorpen en steden in West-Brabant. De aanvoer van dat afvalwater loopt via de 60 kilometer lange Afvalwaterpersleiding (AWP) die nu op een aantal trajecten wordt verdubbeld en vernieuwd. Met grote pompen transporteert het waterschap het gezuiverde water uiteindelijk naar de Westerschelde.Vanaf 3 oktober besteden we tijdens onze Week van de Duurzaamheid extra aandacht aan de toepassing van duurzaamheid in ons dagelijks werk. Zo sluiten we aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om de wereld in 2030 een betere plek te maken. We focussen ons op de doelen waar we de meeste impact hebben en die bij onze waterschapstaken horen zoals schoon water, klimaatbestendig, veilig leven met water, duurzame energie en circulaire economie.

Week van de Duurzaamheid
Vanaf 3 oktober besteden we tijdens onze Week van de Duurzaamheid extra aandacht aan de toepassing van duurzaamheid in ons dagelijks werk. Zo sluiten we aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om de wereld in 2030 een betere plek te maken. We focussen ons op de doelen waar we de meeste impact hebben en die bij onze waterschapstaken horen zoals schoon water, klimaatbestendig, veilig leven met water, duurzame energie en circulaire economie.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen