Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Zonne-energie A6: gezamenlijk onderzoek door Rijk, regio en netbeheerder

Woensdag, 25 november 2020 09:32
Zonne-energie A6: gezamenlijk onderzoek door Rijk, regio en netbeheerder
De gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk verkennen samen de mogelijkheden voor de opwek van energie door zonnepanelen langs en in de middenberm van de snelweg A6 vanaf aansluiting Almere-Oostvaarders tot de Ketelbrug.


Samen leren
De partijen gaan onderzoeken hoe deze gronden ingezet kunnen worden voor de opwek van duurzame energie en met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Er wordt onder andere gekeken naar de financiële haalbaarheid, de verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing, ecologie en de impact op het elektriciteitsnetwerk. Ook procesparticipatie zal een belangrijke rol spelen. De verkenning resulteert in een overzicht van mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie langs en in de middenberm van de snelweg A6 van aansluiting Almere-Oostvaarders tot de Ketelbrug. De leerervaringen van deze verkenning kunnen in een vervolg ook bij andere locaties worden toegepast.

Planning
De resultaten van de verkenning worden in de zomer van 2021 verwacht. Vervolgens besluiten provincie, gemeenten en netbeheerder of er een vervolg komt. Bij een akkoord over de haalbaarheid kan een planfase gestart worden. Hierbij worden de resultaten van de verkenning verder uitgewerkt.

Klimaatakkoord
Om actief bij te dragen aan de energietransitie in Nederland zijn Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’. Een onderdeel van het Klimaatakkoord is dat in 2030 35 terawattuur (TWh) elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Ook de provincie Flevoland ambieert in de Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland bij te dragen aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord.

Hernieuwbare energie op rijksgrond
Binnen dit pilotprogramma verkent het Rijk samen met gemeenten, provincie en netbeheerder hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van duurzame energie. Dit gebeurt op meerdere locaties in Nederland. De A6 als hoofdader van Flevoland is één van die locaties.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen