Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

WoonFriesland zet drone in voor woninginspectie

Donderdag, 21 maart 2019 02:54
WoonFriesland zet drone in voor woninginspectie
WoonFriesland heeft voor het eerst als pilot een drone ingezet voor inspecties van huurwoningen. 
Het sociaal verhuurbedrijf is de eerste woningcorporatie in Noord-Nederland die op deze innovatieve manier te werk gaat. De dronevanAeroscan, heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. 
Zo kan heel precies de staat van onder meer de gevels, dakbedekking en kozijnen worden gemeten. WoonFriesland weet dan exact waar onderhoud nodig is. Eerder voerde WoonFriesland de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs uit. Om alle woningen in de toekomst goed te kunnen onderhouden, ging het sociaal verhuurbedrijf op zoek naar innovatieve oplossingen. Besloten werd om een samenwerking aan te gaan met Aeroscan. Dit Friese bedrijf heeft als doel om via drones en andere slimme digitale middelen informatie te leveren voor onderhoudswerkzaamheden. Dit leidt tot meer precisie en lagere onderhoudskosten. 

Minder overlast voor de huurder
WoonFriesland gaat voor goed onderhouden woningen, waarbij huurders zo weinig mogelijk last van het onderhoud of het verbeteren van de kwaliteit hebben. Door de inzet van onder andere drones, sensoren en kunstmatige intelligentie wordt de huidige staat van woningen in kaart gebracht. Zo hoeven er in de toekomst minder vaklieden over de vloer te komen en kunnen specialisten hun advieswerk baseren op digitaal verkregen informatie. 

Slimmer onderhoud
Een drone kan, aan de hand van camera’s en sensoren, onder meer de staat van de gevels en vochtigheidsgraad van de dakbedekking meten. Sensoren, bijvoorbeeld in de kozijnen, melden beginnend houtrot. Slimme algoritmes maken storingen en gebreken sneller zichtbaar. Daardoor is het mogelijk om onderhoud beter te voorspellen en dat verkleint de kans op schade, schimmel en lekkage.

Minder onderhoudskosten
De geautomatiseerde, preventieve en nauwkeurige inspecties van Aeroscan zorgen ervoor dat WoonFriesland de onderhoudskosten kan terugdringen. Dit levert het sociaal verhuurbedrijf op termijn een besparing op omdat je eerder constateert dat er onderhoud nodig is. Deze besparingwordt gebruikt om verdere verduurzaming van de woningen simpel en betaalbaar te houden.

Verdere digitalisering
WoonFriesland werkt momenteel al met het Beheer Informatie Model 3D BIM. Hierin worden woningen in 3D getekend en worden digitale gegevens,zoals de kwaliteit van het voegwerk en het beton aan het beeld toegevoegd. De ambitie is om binnen vijf jaareen digitale 3D woningcartotheek te hebben, die ook door de bewoners in te zien is via het huurdersportaal. Huurders kunnen in het portaal onder andere storingen doorgeven en een onderhoudsafspraak plannen. Samenwerking met Aeroscan is voor WoonFriesland een logische vervolgstap op de al ingezette innovatieve koers.

Wetgeving
Voor de inzet van drones in Nederland geldt regelgeving. Om deze technologie veilig toepasbaar te maken, werkt Aeroscan samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Aeroscan beschiktover alle benodigde vergunningen om dronevluchten uit te voeren in de gebieden waar de woningen van WoonFriesland staan.

Privacy
Het vastleggen van de staat van onderhoud van huurwoningen met drones en sensoren leidt tot het vastleggen van de buitenkant en daken. Het gevoel van privacy en de persoonlijke levenssfeer van de bewoners zullen beide partijen te allen tijde waarborgen. Alle informatie wordt daarom geanonimiseerd. Hierdoor wordt aan de privacy wet-en regelgeving voldaan en zijn persoonsgegevensniet zichtbaar. Dit is een belangrijke voorwaarde voor WoonFriesland. Daarom worden de bewoners ook van tevoren op de hoogte gebracht van de opnames en het gebruik van de beelden.

Dreamhûs
Onlangs is WoonFriesland een overeenkomst aangegaan met BouwgroepDijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en De Bewonersraad Friesland. Op www.dreamhus.nlworden vernieuwers uitgedaagd het Huis van de Toekomst mee te ontwikkelen. Hierbij wordt niet alleen nagedacht over technologische vooruitgang. Ook de betaalbaarheid van de innovatie van de bestaande woningen wordt meegenomen. Met Dreamhûs, én de samenwerking met Aeroscan maakt WoonFriesland haar droom waar om een slimme en betaalbare versnelling te geven aan de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van bestaande sociale huurhuizen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen