Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Werkgeversorganisaties: Versnel verduurzaming gebouwen met gericht beleid

Donderdag, 12 mei 2022 04:22
Werkgeversorganisaties: Versnel verduurzaming gebouwen met gericht beleid

‘De klimaatcrisis en de huidige energiecrisis – met verdubbelde energieprijzen – maken het urgenter dan ooit dat we de gebouwde omgeving snel(ler) verduurzamen en meer energie besparen. Kom daarom met slim beleid dat aansluit bij de verschillende typen bedrijven en dat ondernemers helpt snel stappen te zetten in de praktijk.’

 

 

 

Uitvoeringsproblemen
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland loopt de verduurzaming van de gebouwde omgeving aan tegen uitvoeringsproblemen. Het wreekt zich onder meer dat de wijkaanpak voor het gebiedsgericht verduurzamen van woningen en bedrijfspanden zeer traag loopt, en kleine bedrijven daar niet automatisch in worden meegenomen. Ook zijn veel van de regionale en lokale plannen nog niet concreet genoeg, bijvoorbeeld waar het gaat om warmte en de nodige uitbreiding van elektriciteitsnetten. Verder is er nog geen aanpak voor bedrijfsgebouwen en zijn er grote tekorten aan vakmensen.

Flinke schep bovenop
Er moet een flinke schep bovenop op om de transitie te versnellen, aldus de ondernemings-organisaties. Zij bepleiten onder meer dat ook bedrijfspanden die qua energiegebruik en dergelijke lijken op woningen, voor alle technieken gebruik kunnen maken van de bestaande regeling voor het verduurzamen van gebouwen. Ook is volgens de ondernemersorganisaties gericht beleid nodig dat aansluit bij de verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven. Want een middelgroot kantoorpand is immers iets anders dan een kleine bakkerij. Zij stellen voor om kleine bedrijven met een vergelijkbaar energieverbruik als huishoudens standaard te laten meedoen met de regelingen voor huiseigenaren, zoals het nationaal isolatieprogramma.

Financiering
Bedrijven met een relatief laag energieverbruik zoals ambachten of de maakindustrie kunnen met gestandaardiseerde pakketten in afstemming met brancheorganisaties worden ondersteund in de stappen die zij kunnen zetten om versneld te verduurzamen. Bedrijven met een groter energieverbruik hebben vaak moeite met de financiering van verplichte energiebesparings-maatregelen. Die zijn geholpen met borgstellingen (BMKB-Groen) en initiatieven als Bespaargarant, waarmee zij balansneutraal kunnen financieren.

Achtergronden
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat de CO2-reductiedoelen voor de gebouwde omgeving (kantoren, woningen, bedrijfspanden, etc.) in het Coalitieakkoord flink zijn opgehoogd: van iets meer dan 3,4 Megaton naar 10 Megaton CO2. Bovenop de nationale plannen heeft de Europese Commissie ook een pakket voorstellen gedaan om gebouwen te verduurzamen. Zo komt er een emissiehandelssysteem en moet de 30 procent slechtst presenterende gebouwen in 2030 zijn gerenoveerd.

Met dank aan Duurzaam Ondernemen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen