Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide stap dichterbij

Donderdag, 02 januari 2020 12:20
Wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide stap dichterbij
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het tracébesluit (TB) voor de verbreding van de snelweg A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het grootste wegproject in Limburg van de komende jaren.De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 km verbreed van 2x2 met spitsstroken, naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Viaducten over de weg worden waar nodig opgeknapt of vernieuwd, langs de weg komt aan beide kanten een groene baan, de Parkway, en er komen 3 faunapassages onder de weg. Met het project is in totaal € 292 miljoen gemoeid, waarvan € 35 miljoen van de regio komt.

A2 Het Vonderen – Kerensheide kwetsbaar traject
Minister Van Nieuwenhuizen: 'De snelweg A2 in Midden-Limburg is belangrijk voor de mensen die in de regio werken en voor het verkeer tussen Nederland en de rest van Europa. Op dit stuk van de A2 rijden dagelijks zo’n 110.000 auto’s en vrachtwagens. En dat aantal neemt alleen maar toe. Het is een kwetsbaar traject. De vluchtstrook wordt nu gebruikt als spitsstrook om de drukte op te vangen. Als er een incident is, loopt het hier helemaal vast. De verbreding zorgt er voor dat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs beter kunnen doorrijden en dat de mensen in de gemeenten langs de snelweg minder last van sluipverkeer hebben. Geweldig dat we hier aan de slag gaan.'

Hubert Mackus, gedeputeerde van de provincie Limburg: 'De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Kerensheide en Het Vonderen is cruciaal voor de provincie Limburg. Zo cruciaal dat we hieraan € 35 miljoen euro hebben bijgedragen. Onze provincie is een internationale logistieke hotspot en draagt bij aan het succes van de Nederlandse economie. Een robuuste infrastructuur is voor Limburg dan ook onontbeerlijk. De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide slibt steeds verder dicht; de maatregelen komen op het goede moment. Nu de verbreding definitief is, hopen we dat de schop snel de grond in kan.'

Ecologisch onderzoek
Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat het project niet leidt tot een verslechtering van de kwetsbare natuur in de Natura 2000-gebieden in de omgeving van de snelweg. Met het getekende tracébesluit kan nu de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding en het contracteren van de bouwers. ijkswaterstaat is voortdurend in gesprek met de regionale partners van deze wegverbreding: provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeentes Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Stein, A2VK Buurtenplatform en maatschappelijke partners. Door de betrokkenheid heeft Rijkswaterstaat zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen. In het tracébesluit zijn diverse geluidsmaatregelen opgenomen. De weg krijgt tweelaags zoab. Ter hoogte van de Loperweg te Echt en de kern Born komen geluidschermen en komt er een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar.

Terinzagelegging en beroep
Het tracébesluit beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, inpassing van de weg in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid, zoals geluid- en natuurcompensatie. De komende weken staan in het teken van de terinzagelegging van het tracébesluit. Van 20 december 2019 tot en met 30 januari 2020 kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit beroep worden ingesteld tegen het tracébesluit. Ook belanghebbenden die om juridisch gegronde redenen, zoals een belangrijke wijziging tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit die ze persoonlijk raakt, geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit, kunnen een beroepschrift indienen. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen