Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Waterschappen gaan circulariteit concreet maken

Donderdag, 17 december 2020 01:00
Waterschappen gaan circulariteit concreet maken
De Nederlandse waterschappen willen meer samenwerken om concrete stappen zetten om circulair te worden en klimaatverandering te voorkomen. Veel waterschappen hebben ambitieuze doelen, maar circulariteit en hergebruik van grondstoffen is vaak nog geen structureel onderdeel van het reguliere werk. ‘We moeten van ‘kreet’ naar ‘concreet’, aldus Binnenlands Bestuur.

Grondstoffen
De afgelopen jaar hebben veel waterschappen initiatieven gestart om meer te doen met een circulaire toekomst. Dat is ook een landelijk doel van decentrale overheden: 100% circulair in 2050. Op verschillende plekken wordt ervaring opgedaan met het terugwinnen van grondstoffen als fosfaten uit het slib dat overblijft na de afvalwaterzuivering, met het circulair inkopen en aanbesteden, en het hergebruiken van het gezuiverde water.

Experimenteel
Volgens Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, doen de organisaties al heel veel, maar zijn veel projecten nu nog experimenteel en onderzoekend. Het moet meer onderdeel gaan worden van de reguliere bedrijfsvoering van het waterschap. ‘Het uiteindelijke doel is dat de waterschappen in 2050 volwaardig onderdeel uitmaken van de circulaire economie.’ Juist waterschappen merken de gevolgen van de niet-circulaire economie: door de klimaatverandering krijgen de overheden meer te maken met extreme neerslag en extreme droogte, en loopt de waterkwaliteit terug.

Strategie
Vanuit de Unie van Waterschappen wordt daarom een strategie Circulaire Waterschappen opgesteld. Daarin moet korte-termijn doelen worden opgesteld waarmee waterschappen het einddoel in 2050 kunnen bereiken. Dat hoeft niet allemaal op dezelfde manier, zegt Mager. ‘Het moet geen keurslijf zijn, maar volop ruimte bieden aan regionaal maatwerk.’ Volgens Mager realiseren de waterschappen dat daarvoor ook een cultuurverandering nodig is, en dat men daarvoor buiten de gebruikelijke paden moet treden. ‘Want met optimaliseren van het bestaande komen we er niet.’

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen