Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Voorbereiding en uitvoering van hijswerkzaamheden

Woensdag, 15 mei 2019 05:47
Voorbereiding en uitvoering van hijswerkzaamheden
Rondom het uitvoeren van hijs­werkzaamheden op bouwplaat­sen bestaat veel onwetendheid. Europese regelgeving hierover is beschreven in de Nederlandse Arbowet en -regelgeving. 


Een korte samenvatting: een hijs­team bestaat uit drie rollen die moeten worden ingevuld, name­lijk de aanpikker, de seingever en de machinist. Soms, en alleen wanneer de omstandigheden dat toelaten, kunnen rollen worden samengevoegd. Zo is een aanpik­ker vaak ook de seingever en heeft de TCVT de hierbij behorende deskundigheid samengevoegd in het vakbekwaamheidsschema van hijsbegeleider (TCVT schema W04-08). Een persoon in het bezit van dit certificaat kan dus zowel de rol van seingever als de rol van aanpikker in heel veel standaard omstandigheden op bouwplaatsen uitvoeren.

Of de omstandigheden het toelaten dat rollen in het hijsteam worden samengevoegd hangt af van de risico's die kunnen optreden bij het uitvoeren van hijswerkzaam­heden. Als er bijvoorbeeld het zicht op de last wordt ontnomen vanwege een obstakel, kan de rol van seingever en aanpikker niet worden samengevoegd.

Een kraanmachinist moet in het bezit zijn van een TCVT­persoonscertificaat van vakbe­kwaamheid; voor andere perso­nen onder de kraan geldt zo'n wettelijke certificatie-verplich­ting niet. Helaas leidt dit tot het misverstand dat de andere leden van het hijsteam; de aanpikker en de seingever, niet deskundig hoeven te zijn. Conform Arbo­regelgeving moet elke werkne­mer aantoonbaar deskundig zijn om zijn/haar rollen of taken veilig uit te kunnen voeren. Dit is het gemakkelijkst aan te tonen middels een opleiding of training. Als echter de omstandigheden zodanig zijn dat de opleiding van de medewerker ontoereikend is
voor de benodigde deskundigheid om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, dan is aanvul­lende instructie noodzakelijk. De werkgever in Arbowettelijke zin is hiervoor verantwoordelijk. Vaak komt dit naar voren bij het voor­bereiden van de werkzaamheden.

Voor het werken met hijskranen moet er een hijsplan zijn, dit is verplicht. Het hijsplan moet alle benodigde informatie bevatten die noodzakelijk is om de hijwerk­zaamheden veilig uit te voeren. Daarnaast moet de werkgever in Arbowettelijke zin zorgdragen voor instructie (deskundigheid) en toezicht. De persoon die belast is met het houden van toezicht is verantwoordelijk voor uitvoering van de werkzaamheden conform hij splan; in Engeland en in de petrochemische industrie ook wel aangeduid als Person in Charge. In Nederland is het gegeven dat er toezicht moet worden georgani­seerd bij hijswerkzaamheden niet tot nauwelijks bekend.

Volgens de Arbowet en -regelge­ving is de werkgever verantwoor­delijk. Bij inhuren van kraan en machinist is de opdrachtgever, als inlenende partij, de werkgever. De opdrachtgever is dan verant­woordelijk voor de hijswerkzaam­heden, voor het hijsplan, voor het houden c.q. het organiseren van toezicht en voor de deskundigheid van het hijsteam. Wilt of kunt u dit niet als opdrachtgever, dan moet u hiervoor de beno­digde deskundigheid inhuren of het hijswerk compleet uitbeste­den.

U kunt ook uw medewerkers op het juiste deskundigheidsniveau brengen door ze op te leiden. De SEVT organiseert cursussen voor de functie van meewerkend voor­man en uitvoerder horizontale en verticale transportprojecten. De functie meewerkend voorman is te vergelijken met de hijsuit­voerder op de bouwplaats en de functie uitvoerder horizontale en verticale transportprojecten is te vergelijken met de projectleider in de bouwsector. Beide oplei­dingen maken tot op bepaald niveau de medewerker deskundig om hijswerkzaamheden voor te bereiden, een hijsplan te maken, hijswerk uit te voeren en toezicht te kunnen houden bij hijswerk­zaamheden.

Bron: Vakblad Industrie Magazine

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen