Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Verwijdering 1e deel Boogbrug bij Nieuwegein

Donderdag, 30 september 2021 01:59
Verwijdering 1e deel Boogbrug bij Nieuwegein

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie KWS Infra – Volker Rail – DDM zijn gestart met het verwijderen van de oude Boogbrug over de Lek tussen Vianen en Nieuwegein. De verwijdering van de brug gebeurt in 3 delen.

 

Het werk begint met het verwijderen van de aanbrug in Nieuwegein, het brugdeel in de uiterwaarde. Vervolgens is begin november de stalen brugboog aan de beurt. Vanaf half november de aanbrug in Vianen. Per brugdeel worden grondstoffen gescheiden weggehaald. Dit maakt hergebruik van circa 99% van de grondstoffen mogelijk. Naar verwachting is het project in juni 2022 gereed.

Hergebruik grondstoffen
Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding aannemers uitgedaagd om een duurzame oplossing te vinden voor hergebruik van de brug. Het bleek dat hergebruik van brugdelen of van de brug in zijn geheel, zowel op locatie als op een alternatieve locatie, niet realiseerbaar was. Dus is er gekeken naar hergebruik van de grondstoffen zoals beton, asfalt en staal.

De gekozen werkmethode van de aannemerscombinatie, is die van stapsgewijs grondstoffen van de brug verwijderen, scheiden en afvoeren. Dat levert schone afvalstromen op, die geschikt zijn voor hergebruik. Deze milieuvriendelijke verwerkingswijze vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk.

De animatie laat een indruk zien van de verwijdering van de brug. Op zondag 7 november 2021 wordt de stalen brugboog uitgevaren. Wanneer de omstandigheden op die dag niet goed zijn, bijvoorbeeld bij te harde wind of te veel stroming, staat zondag 14 november 2021 als alternatieve datum in de planning.

 

Verwijderen aanbruggen
De aanbruggen zijn de brugdelen aan weerszijden van de boog, die liggen over de uiterwaarden van de rivier. Op de brug is de aannemerscombinatie voor de zomervakantie al gestart met het verwijderen van de vangrail, de lichtmasten en de asfaltlaag.

Verwijdering van de fietspaden op de aanbrug in Nieuwegein start vanaf eind augustus. Daarna is het betonnen wegdek aan de beurt. Dit neemt ongeveer 10 weken in beslag. Na verwijdering en het wegvoeren van het beton van de aanbrug, verwijderen we de stalen onderdelen van de aanbrug. Deze worden tot transportabele stukken verkleind en afgevoerd.

Na het verwijderen van de stalen boogconstructie worden de landpijlers verwijderd. Alleen de landhoofden en de rivierpijlers, met daarin de unieke rivierkazematten, blijven achter. Deze maakten ooit deel uit van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. We maken de rivierpijlers geschikt als winterverblijf voor vleermuizen. Na het uitvaren van de stalen boogconstructie, is de verwijdering van de aanbrug aan de kant van Vianen aan de beurt.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen