Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Vernieuwde aanpak bij variabel onderhoud wegen

Vrijdag, 17 februari 2023 02:45
Vernieuwde aanpak bij variabel onderhoud wegen

Rijkswaterstaat start met een vernieuwde aanpak voor het variabel onderhoud aan de rijkswegen in Zuid-Nederland. In het contract staat samenwerking op basis van een aantal waarden centraal.

De overeenkomst namens Rijkswaterstaat is ondertekend door directeur-generaal Michèle Blom en de drie opdrachtpartners KWS Infra, Dura Vermeer en BESIX. In het contract is het meerjarig onderhoud vastgelegd van wegverhardingen en objecten in Zuid-Nederland.

De contractduur bedraagt vier jaar en loopt tot eind 2026. De opdrachtpartners zijn KWS Infra (Perceel West-Brabant), Dura Vermeer Infra Regionale Projecten (Perceel Midden-Brabant) en N.V. BESIX (Perceel Limburg). Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is de eerste regio waar deze vernieuwde aanpak wordt toegepast. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle zeven regio’s van Rijkswaterstaat met een dergelijke aanpak gaan werken.

Waardengedreven Onderhoud
De nieuwe aanpak voor het variabel onderhoud van het rijkswegennet wordt gekenmerkt door gelijkwaardige samenwerking, zowel binnen de verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat als met de betrokken marktpartijen. Binnen het onderhoudsproces wordt op basis van zes waarden (veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, duurzaamheid/milieubewustheid en borging netwerkkwaliteit) samengewerkt met de opdrachtpartners. Alle betrokken partijen in de assetmanagementketen gaan samen de onderhoudsbehoefte managen, binnen het daarvoor beschikbare budget.

Dit biedt de benodigde flexibiliteit en slagvaardigheid en past daarom goed binnen de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Dit contract en deze aanpak maken onderdeel uit van de bredere doorontwikkeling van de onderhoudscontracten die onder de naam SIO (Samenwerken In Onderhoud) de komende jaren landelijk wordt uitgerold.
Onder deze aanpak valt bijvoorbeeld ook de landelijke uitrol van Basis Onderhoudscontracten, als opvolging van de huidige prestatiecontracten van Rijkswaterstaat.

Kwaliteit en samenwerking
Kwaliteit en samenwerking zijn belangrijke succesfactoren in deze vernieuwde aanpak. Dit heeft er mede toe geleid dat bij de aanbesteding de financiële component substantieel minder in de weging van de BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) is meegenomen. Martijn van der Aalst, projectmanager van Rijkswaterstaat: “Samenwerken verloopt beter als partijen elkaars belangen kennen en onderkennen, ook op financieel vlak. Door vooraf bewust te zijn van deze belangen, hier open en transparant over te praten en begrip op te brengen voor elkaars standpunten, willen wij voorkomen dat we tegenover elkaar komen te staan en ook op moeilijke momenten komen tot oplossingen.”

“Rijkswaterstaat wil een realistisch bedrag betalen en de markt wil een net resultaat. Dit volgens het motto ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’. Hiervoor is het belangrijk dat we het vooraf eens zijn over wat er geleverd wordt. Door het gesprek op een open manier, met oog voor elkaars belangen te voeren, bereiken we dat alle direct betrokkenen dezelfde verwachtingen hebben van het eindproduct.”

Met dank aan land en water

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen