Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Van Expeditie RWS2050 naar Kompas RWS

Zondag, 06 februari 2022 02:57
Van Expeditie RWS2050 naar Kompas RWS

Op basis van de resultaten van de verkenning Expeditie RWS2050 (de brede toekomstverkenning naar ontwikkelingen in de omgeving van Rijkswaterstaat), heeft het bestuur van Rijkswaterstaat besloten tot een nieuwe strategie: Kompas RWS.

 

Om te beginnen heeft het bestuur geconstateerd dat de missie van Rijkswaterstaat – een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland – ook de komende jaren onverminderd relevant blijft.

 

Sterker nog, door klimaatverandering en de grote ruimtelijke transitieopgaven zal die missie waarschijnlijk alleen maar urgenter worden. Daarbij weet RWS dat het onderhouden en tijdig vervangen van de infrastructuur de komende jaren óók veel extra aandacht en middelen vraagt.

Lijn van continuïteit
Continuïteit is dus belangrijk. Medewerkers moeten stevig kunnen doorwerken om 'de productie' te halen. Maar er is ook vernieuwing nodig. De vraag is daarom hoe je in de strategie tot een goede balans komt tussen die twee. In het Kompas RWS is hier bewust over nagedacht. Besloten is, dat het merendeel van het werk van Rijkswaterstaat de lijn van continuïteit kan blijven volgen. In dit werk vindt wel ontwikkeling plaats, maar meer geleidelijk en op basis van vakmanschap. Daarnaast zijn er ook enkele onderwerpen waarop meer fundamentele veranderingen nodig zijn. Die onderwerpen zijn verwerkt in een zestal focuspunten.

Rijkswaterstaat wil zich bezinnen op een stevigere inzet rond klimaatadaptatie. Daarnaast denkt zij dat het belangrijk is om meer aandacht te hebben voor de samenhang van infrastructuren van energie, data, water, wegen en groen. Deze vormen samen de 'ruggengraat voor de transities'. Mede tegen deze achtergrond wil RWS verkennen wat de rol van Rijkswaterstaat, als uitvoeringsorganisatie van het rijk, in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland kan zijn. Ook versterkt zij de aandacht voor de wijze waarop ze hun werk aan de digitale wereld verbinden. Rijkswaterstaat wil een kwaliteitsslag in het Asset Management maken. Tenslotte richt ze de interne organisatie in met als leidraad 'opgavegericht samenwerken'.

De komende maanden gaan de betrokken collega’s aan de slag om deze nieuwe accenten verder vorm en inhoud te geven.

Meer weten?
Download de pdf van het boekje 'Van Expeditie RWS2050 naar Kompas RWS'. Wil je graag eens van gedachten wisselen over de geschetste ontwikkelingen? Laat het RWS weten door het contactformulier Strategische Verkenningen in te vullen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen