Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Van afval naar grondstof: innovatiesubsidie voor vergassing van reststromen

Zaterdag, 10 februari 2024 02:08
Van afval naar grondstof: innovatiesubsidie voor vergassing van reststromen

Vanaf 15 februari kunnen ondernemers DEI+-subsidie aanvragen voor een demonstratieproject voor de vergassing van reststromen, zoals organisch afval. Een productie-installatie zet het organische materiaal dan om in gas. Dit innovatieve proces zorgt voor een duurzame productie van energiedragers en grondstoffen, en is een alternatief voor fossiele grondstoffen.

 

Hergebruiken van afval
De subsidie is voor de demonstratie van installaties die afval (zoals biogene reststromen) vergassen. Na dit proces van vergassing ontstaat syngas. We gebruiken dat voor de productie van groen gas, methanol, geavanceerde transportbrandstoffen, chemicaliën. Of we gebruiken het in de industrie als grondstof. Hierdoor benutten we hernieuwbare (duurzame) bronnen en gebruiken deze weer als grondstof.

Dit sluit goed aan bij een circulaire economie, waarin we grondstoffen en materialen maximaal benutten en hergebruiken. De grote uitdaging in de overgang naar duurzame energie (energietransitie) is om duurzame alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen en -grondstoffen.

Veelzijdige grondstof
Hoe werkt het? In een productie-installatie veranderen we afval, zoals groenafval en sloophout, bij hoge temperatuur of druk in syngas. Zo kunnen we koolstof uit het afval opnieuw gebruiken. Het syngas gebruiken we vervolgens als grondstof. We kunnen dit dan weer omzetten tot brandstoffen als groen gas of in chemicaliën. Syngas is daarom een veelzijdige grondstof voor de industrie.

€ 98 miljoen uit Klimaatfonds
Het geld voor de subsidie komt uit het Klimaatfonds. De subsidie is voor ondernemers die willen investeren in de demonstratie en opschaling van deze vergassingstechnologie. Het Klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55% CO2-uitstootvermindering in 2030. Hiervoor stelt het coalitieakkoord € 35 miljard beschikbaar.

Aanvragen
Investeert u als ondernemer in een productie-installatie voor het vergassen van afval? Ontvang subsidie voor uw demonstratieproject. U kunt de subsidie DEI+: Vergassing van reststromen aanvragen van 15 februari 2024 tot 29 augustus 2024. Zorg er dan voor dat u de benodigde vergunningen heeft. En dat uw project voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de richtlijn voor hernieuwbare energie.

Aanvullende INFORMATIE

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen