Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Uptempo!: de energietransitie versnellen door innovation intelligence

Dinsdag, 02 juli 2019 10:18
Uptempo!: de energietransitie versnellen door innovation intelligence

Gesteund door het ministerie van BZK, lanceren TKI Urban Energy en TKI CLICKNL het nieuwe programma Uptempo! Het doel van Uptempo! is versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving door ontwikkelde oplossingen in de Urban Energy innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen als gemeentes, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. 

Dit moet leiden tot een situatie rond 2025 waarin er goed werkende, betaalbare en gedragen klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn voor vrijwel alle situaties in de gebouwde omgeving.

Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy: “Belangrijke voorwaarde is dat deze systemen op grote schaal geproduceerd kunnen worden en dat de maatschappelijke kosten tot een acceptabel niveau zijn gedaald. Zonder de oogst van innovaties van de afgelopen jaren, een scherp oog voor wat bewoners en eigenaren willen in combinatie met een gezonde marktwerking komen we daar niet.” Uptempo! is samen met de TKI voor de creatieve industrie opgezet. 

Freek van ’t Ooster, programmamanager Uptempo! vanuit TKI CLICKNL: “In Uptempo! werken we aan het lerend vermogen rond de energietransitie. We bouwen innovation intelligence: kennis over waar en onder welke condities toepassing van  kansrijke innovaties bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Daarmee ondersteunen we innovatieverspreiding en opschaling van die oplossingen. We combineren dat met de inzet en kennis vanuit de creatieve industrie, die start vanuit de bewoners en gebouweigenaren en hun vragen/behoeften, zodat we prioriteit geven aan oplossingen die gedragen worden in de zin van werkend, passend en gewenst.”

Inmiddels is het opschalingsteam geformeerd en worden de eerste activiteiten gepland. Het team start met de nodige analyses en het verzamelen van kennis die is opgebouwd in de projecten en in de markt, inventariseert waar en onder welke condities die oogst kan worden toegepast, maakt mappings van oplossingen en toepassingen en organiseert de eerste matchmaking bijeenkomsten.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen