Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

UMC Utrecht voert pilot uit met 24/7 op afstand monitoren van patienten

Vrijdag, 23 september 2022 03:06
UMC Utrecht voert pilot uit met 24/7 op afstand monitoren van patienten

Het UMC Utrecht gaat een pilotproject uitvoeren waarbij het patiënten vanuit het medisch regiecentrum 24/7 monitort. De brede inzet van monitoring op afstand kan naar verwachting helpen de druk op het Nederlandse zorgsysteem te verminderen. Het project heet COVERED en krijgt ruim 650.000 euro subsidie van het ministerie van VWS.

 


Tijdens COVERED monitort het UMC Utrecht patiënten vanuit zijn medisch regiecentrum. Dit is een monitorkamer die in het voorjaar van 2020 is opgezet voor het op afstand monitoren van coronapatiënten via een slimme pleister. Inmiddels zet het UMC Utrecht deze monitorkamer structureel in voor slimme zorg op afstand. De ruimte is omgedoopt tot het medische regiecentrum.

‘Kansrijke innovaties’
Het Utrecht UMC zette tijdens de coronacrisis ook twee e-healthtoepassingen in: Early@Home en CovidTherapy@Home. Dit zijn twee e-healthtoepassingen die tijdens de coronacrisis zijn ingezet voor monitoring op afstand. Het UMC Utrecht ziet de oplossingen als ‘kansrijke innovaties’ op het gebied van patiëntgerichtheid, patiëntveiligheid, het verlagen van het besmettingsrisico en de toenmalige schaarste van beschermingsmiddelen. De toepassingen kunnen ook helpen de druk die ontstaat door de vergrijzing, personeelstekorten en corona beter te verdelen over het volledig zorgsysteem.

“Los van nieuwe COVID-golven, zal de zorg de komende jaren alleen maar verder onder druk komen te staan door ‘vergrijzing’. De vraag naar zorg zal erdoor toenemen, terwijl de arbeidsmarkt als geheel zal krimpen. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers. Dit soort innovaties moet ons zo snel mogelijk gaan helpen de zorg toch bereikbaar te houden. Nu en in de toekomst”, zegt Remco van Lunteren, lid raad van bestuur UMC Utrecht.

Hoe en bij wie inzetten?
COVERED is gericht op het 24/7 monitoren van COVID-patiënten en patiënten met andere infectieziekten. Tijdens het project wordt onder meer in kaart gebracht hoe en bij wie deze vorm van monitoring optimaal en veilig toepasbaar is. Hiervoor monitort het medisch regiecentrum eerst patiënten op een reguliere verpleegafdeling met behulp van het Checkpoint Cardio systeem. Dit systeem meet vitale functies, zoals hartslag, ademfrequentie, zuurstofsaturatie, bloeddruk en temperatuur.

Projectleider COVERED en technisch geneeskundige Martine Breteler: “Om te onderzoeken hoe we 24/7 thuismonitoren optimaal en veilig kunnen toepassen en bij wie dit kan, monitoren we nu eerst patiënten op een reguliere verpleegafdeling met het Checkpoint Cardio systeem. Vitale functies zoals hartslag, ademfrequentie, zuurstofsaturatie, bloeddruk en temperatuur houden we vanuit het Medisch Regiecentrum (MRC) in de gaten. Dit geeft verpleegkundigen op de afdeling de ruimte om met continue monitoring te leren werken.”

Geen vervanger voor verpleegkundige of medisch specialist
Op dit moment vindt thuismonitoring van COVID-patiënten handmatig plaats, drie keer per dag. Dit kent beperkingen. Zo is het systeem uitsluitend voor een kleine groep relatief gezonde patiënten geschikt. Met behulp van continue monitoring kan het UMC Utrecht naar verwachting een grotere groep patiënten monitoren. Het medisch regiecentrum staat dagelijks in telecontact met patiënt en zorgverlener. “Dit is heel belangrijk. Continu monitoren is een hulpmiddel om achteruitgang op afstand te kunnen signaleren en zo nodig in te grijpen, maar het is nooit de vervanger van de klinische blik van de verpleegkundige of medisch specialist. De menselijke maat, aandacht voor en het dagelijkse gesprek met de patiënt blijft essentieel”, aldus Breteler.

Monitoring op afstand ontlast zorgverleners. Vooral in de avond- en nachtdienst, als zij vaak met minder collega’s staan. Door continue monitoring signaleren zorgverleners tijdig dat iemand achteruit gaat, zodat kan worden ingegrepen. Daarnaast hoeven zorgverleners niet langer handmatig alle vitale functies van de patiënt te controleren en in te voeren in het systeem. Dat levert tijdwinst op. “Dit geeft verpleegkundigen meer ruimte voor andere zorgtaken en hebben zij extra tijd voor hun patiënt”, legt Breteler uit. Patiënten krijgen daarnaast meer regie en kunnen herstellen in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Bron: Maakindustrie

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen