Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen terugdringen

Dinsdag, 28 november 2023 09:19
Uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen terugdringen

McDonald’s en FrieslandCampina zijn een nieuwe samenwerking gestart gericht op het versneld terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van zuivel die wordt geleverd aan McDonald’s-restaurants in Nederland en België. Dit partnerschap onderstreept de toewijding van de bedrijven aan het bestrijden van de klimaatverandering en is afgestemd op hun klimaatambities voor 2050.

 

McDonald’s en FrieslandCampina werken al ruim 30 jaar samen. FrieslandCampina is een belangrijke leverancier van McDonald’s en levert essentiële ingrediënten voor geliefde menu-items als McFlurry, Sundae, Milkshakes en vleesvervangers als Valess. Dit partnerschap heeft zich verder doorontwikkeld tot een bredere missie, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van de voetafdruk die gepaard gaat met de zuivelproductie.

De samenwerking tussen FrieslandCampina en McDonald’s Nederland en België draagt direct bij aan de beloning van leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina voor hun inspanningen, met als resultaat een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 14% in 2025, ten opzichte van 2019. Dit is een stap in een langer traject. Door samen te werken om de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen versneld te verminderen, willen beide bedrijven anderen binnen de sector inspireren om dit voorbeeld te volgen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Joost Elshof, Director Supply Chain bij McDonald’s Nederland en België, plaatst de samenwerking met FrieslandCampina in de bredere ambitie van McDonald’s op het gebied van klimaat: “Klimaatverandering is een milieuvraagstuk van onze tijd. McDonald’s wil daarom met al haar partners en leveranciers in de gehele keten werken aan oplossingen die het negatieve effect op het klimaat beperken. Met deze extra dimensie binnen onze al mooie samenwerking met FrieslandCampina komen wij dichter bij onze doelstellingen voor uitstootvermindering in 2030 en onze algemene ambitie om tegen 2050 netto nul emissies te bereiken. Op deze manier investeren in onze keten past binnen de duurzaamheidsweg die wij als McDonald’s zijn ingeslagen.”

Roger Loo, President Professional and Trading bij FrieslandCampina, deelt ook zijn gedachten: “FrieslandCampina zet zich in om op een duurzame manier zuivel te produceren. We meten en monitoren onze voortgang en stimuleren verbeteringen. Door de jaren heen hebben onze inspanningen geresulteerd in een verkleining van de CO2-voetafdruk van onze zuivelproducten. Onze melkveehouders spelen hierin een cruciale rol door hun melkveebedrijf steeds duurzamer te maken. Samenwerken met waardevolle partners zoals McDonald’s is cruciaal in onze missie voor een positieve impact. Zo kunnen wij onze leden-melkveehouders blijven ondersteunen en belonen.”

Data gedreven aanpak
De monitoringtool KringloopWijzer wordt gebruikt door de leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina en geeft bedrijfsspecifieke inzichten op het gebied van klimaat en biodiversiteit. FrieslandCampina gebruikt deze tool om de voortgang te volgen en de leden-melkveehouders te belonen voor hun resultaat. Naast klimaat en biodiversiteit worden de leden-melkveehouders ook beloond voor hun resultaat op weidegang en diergezondheid en -welzijn, via het programma Foqus planet Duurzame ontwikkeling.

De samenwerking tussen McDonald’s en FrieslandCampina draagt bij aan de ondersteuning en beloning van de leden-melkveehouders. Voorbeelden van maatregelen die melkveehouders nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zijn het langer weiden van de koeien, veevoer met een lagere voetafdruk, het gebruik van voeradditieven om de methaanuitstoot te verlagen en het scheiden van mest en urine. Veel leden-melkveehouders wekken bovendien duurzame energie op, die vervolgens wordt gebruikt op de productielocaties van FrieslandCampina.

Met dank aan Duurzaam Ondernemen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen