Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

The Sustainable Industry Lab gaat van start

Vrijdag, 30 april 2021 11:50
The Sustainable Industry Lab gaat van start

Het Sustainable Industry Lab (SIL) is van start gegaan. SIL destilleert belangrijke keuzes en de gevolgen daarvan van de industriële duurzame transformatie tussen 2020 en 2050. Door het synthetiseren van academische en expertkennis wil SIL de kwaliteit van het maatschappelijke en politieke debat verbeteren om te komen tot een klimaatneutrale Nederlandse industrie tegen 2050.

 

SIL wil dit doel verder bereiken door een visualisatie te realiseren van mogelijke industriële toekomsten, passend binnen de mondiale duurzaamheidsagenda en de Nederlandse economische ambities. SIL zal de komende vijf jaar werken aan academische en beleidsstukken en de samenleving en beleidsmakers informeren over de gevolgen van bepaalde keuzes.

 

Visie

De visie van SIL is de versnelling van de industriële transformatie die overeenkomt met nationale economische ambities met de wereldwijde duurzaamheidsagenda.

 

Missie

De missie van SIL is om:

  • De gevolgen van belangrijke keuzes verwoorden en visualiseren door academische en deskundige kennis te combineren;
  • Het maatschappelijke en politieke debat over de keuzes op een hoger plan brengen gerelateerd aan de transformatie van de Nederlandse industrie;
  • Stel je de toekomst voor die door de keuzes wordt geïmpliceerd en visualiseer deze.

Het Sustainable Industry Lab brengt de academische wereld, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke partners samen om kennis te synthetiseren en te ontsluiten die nodig is voor de keuzes die voor ons liggen. Door toekomsttechnieken, samenwerkingen tussen wetenschap en stakeholders en een creatief proces zal het Sustainable Industry Lab een onafhankelijke positie innemen in het maatschappelijke en politieke debat. Onze activiteiten zijn gericht op het bieden van kennis en beleidsaanbevelingen om essentiële maatschappelijke dilemma’s te ontwarren. De centrale focus van het Sustainable Industry Lab is het verwoorden van keuzes en consequenties om te komen tot een CO2-neutrale Nederlandse industrie in 2050. De activiteiten en deliverables zijn georganiseerd rond vijf thema’s.

 


 

Hernieuwbare energie voor de industrie

Het thema hernieuwbare energie voor de industrie richt zich op de toekomstige hernieuwbare energiebronnen voor de industrie in Nederland, waarbij we de uitdaging aangaan dat Nederland een relatief grote en energie-intensieve industriële sector heeft dat huishoudelijke hernieuwbare energie voornamelijk elektrisch is (wind en zon) en wordt beperkt door concurrentie voor land- en offshore gebruik.

 

De Nederlandse koolstofcyclus

Het thema Nederlandse koolstofcyclus kijkt naar de wisselwerking tussen de energietransitie en de ambitie voor een circulaire economie. In onze branche, in het bijzonder de petrochemische industrie, sluiten deze ambities op nog slecht begrepen wijze samen.

 

Maatschappelijk verdienvermogen en duurzame investeringen

De Nederlandse industrie is essentieel voor het maatschappelijk verdienvermogen. Om de mondiale duurzaamheidsagenda af te stemmen op de Nederlandse economische ambities, moeten duurzame investeringen mogelijk worden gemaakt. Dit thema verkent de ambities voor een CO2-neutrale Nederlandse industrieportefeuille in 2050, mogelijke investeringspaden en voorwaarden voor toekomstbestendige en verantwoorde businesscases.

 

Governance voor de industriële transformatie

Governance, ofwel de publiekprivate organisatie van de energietransitie, is essentieel voor een succesvolle industriële transformatie. In dit thema onderzoeken we vragen als: Wie draagt ??de verantwoordelijkheid om klimaatbeleid en -maatregelen mogelijk te maken, te versnellen of af te dwingen? Op welk bestuursniveau, internationaal, Europees of nationaal, kunnen we beleidsinstrumenten het beste reguleren of creëren?

 

Een eerlijke duurzame industriële transformatie

Het concept van de eerlijke energietransitie overbrugt de kloof tussen traditionele techno-economische besluitvorming en de maatschappelijke implicaties. In dit thema onderzoeken we hoe de duurzame industriële transformatie impact heeft op verschillende groepen, zoals werknemers en werkgevers, bedrijven, omwonenden, overheden en maatschappelijke en milieuorganisaties. We onderzoeken ook hoe potentieel negatieve effecten redelijkerwijs kunnen worden beperkt.

 

Organisatie en financiering

Het Sustainable Industry Lab bestaat uit een bestuur, een raad van toezicht en een ledengroep van het Sustainable Industry Lab. Het bestuur beslist hoe de financiering wordt toegewezen en is verantwoordelijk voor het nastreven van nieuwe financieringsmogelijkheden. Het is bovendien verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de twee werkstromen. Een raad van toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, onderzoek, industrie en ngo’s, houdt toezicht op de activiteiten van de raad, adviseert over jaarlijkse onderzoeksplannen en keurt jaarlijkse financiële en prestatierapporten goed. De ledengroep, bestaande uit academici en experts, werkt samen aan onderzoeksprojecten binnen de belangrijkste onderzoeksthema’s, stakeholderproces en creatieve werkstroom.

 

Het Sustainable Industry Lab wordt gefinancierd door externe partners met een budget van € 800.000 voor vijf jaar (2021-2025). Bovendien zijn toezeggingen gedaan om bij te dragen aan de ledengroep van het Sustainable Industry Lab en aanverwante activiteiten van overheid vertegenwoordigers, industriële bedrijven, academici, andere onderzoekspartners en ngo’s.

 

Bron: Duurzaam Ondernemen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen