Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

SWITCH-fieldlab van TNO en Wageningen University & Research/ACRRES geopend

Vrijdag, 10 mei 2024 02:13
SWITCH-fieldlab van TNO en Wageningen University & Research/ACRRES geopend

Het SWITCH-fieldlab in Lelystad is geopend! Hier onderzoeken TNO en Wageningen University & Research/ACRRES hoe ons toekomstig energiesysteem, met wind en zon als belangrijkste bronnen, stabiel en betaalbaar kan blijven.

In het SWITCH-fieldlab zijn windturbines, zonnepanelen, elektrolyser en batterijsystemen zo aan elkaar gekoppeld dat het energieaanbod afgestemd kan worden op de marktvraag én het elektriciteitsnet optimaal benut wordt.

Flexibel energiesysteem
Innovaties zijn noodzakelijk om het elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar te houden. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd en gaat over op duurzame energieproductie. Inmiddels loopt het elektriciteitsnet soms zo vast dat bedrijven en nieuwe huizen niet meer aangesloten kunnen worden. Henk Jan Vink, directeur van TNO Energie- en Materialentransitie: “Er is een systeemaanpak nodig. Juist het SWITCH-lab maakt het mogelijk op kleine schaal samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen oplossingen te testen en bedenken om ons toekomstig energiesysteem flexibel en stabiel te maken. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat straks, als we in 2030 grote hoeveelheden windenergie op de Noordzee produceren, het elektriciteitsnet vastloopt.”

TNO en WUR/ACRRES hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van het SWITCH-fieldlab waarin allerlei configuraties van opwekking-, opslag- en gebruiksystemen getest kunnen worden. Met als doel om de uitdagingen van de energietransitie te helpen oplossen. Zo kan het fieldlab gebruikt worden om de landbouwsector verder te verduurzamen. Chris de Visser, Business Unit Manager bij WUR/ACRRES: “Het fieldlab kan eraan bijdragen dat het platteland meer duurzame energie kan produceren ondanks netcongestie door lokaal geproduceerde energie zo veel mogelijk lokaal te gebruiken.”

Een unieke testfaciliteit
Het fieldlab beschikt over windturbines, zonnepanelen, elektrolyser en batterijsystemen. Door deze met elkaar te verbinden, kan het energieaanbod afgestemd worden op de marktvraag én kan het elektriciteitsnet optimaal benut worden. Uniek is dat de productie van zon en wind direct gekoppeld kan worden aan de elektrolyser en de batterij. Dit biedt de mogelijkheid om een grote variëteit aan configuraties in het veld te testen en hiervoor regelstrategieën te ontwikkelen.

Met dank aan TNO

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen