Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Subsidieregeling voor aanleg warmtenetten

Maandag, 23 november 2020 10:05
Subsidieregeling voor aanleg warmtenetten
De provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig omdat de aanleg van deze netten op dit moment onvoldoende van de grond komt. Er komt een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten, het Energiefonds Overijssel wordt voorbereid op het verstrekken van leningen aan warmtenetten, en er komt extra ondersteuning voor onderzoek naar de haalbaarheid van projecten en versterking van de organisatie ervan. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de aanleg van warmtenetten wordt versneld, en leveren zo een bijdrage aan de duurzame energieambities van de provincie Overijssel. Overijssel is de eerste provincie die de aanleg van warmtenetten op deze manier ondersteunt.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: “Warmtenetten zijn voor veel Overijsselse wijken de oplossing voor de overgang naar duurzame warmte. Alleen is de betaalbaarheid van de warmtenetten een belangrijk vraagstuk. Omdat partijen op dit moment vooral op elkaar wachten, loopt de warmtetransitie vertraging op. Als provincie willen we dit doorbreken. Met de maatregelen die we nu aankondigen helpen wij initiatiefnemers de zogeheten onrendabele top te financieren. Daarnaast ondersteunen wij ook op andere onderdelen in de realisatie. Doel is om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Tegelijkertijd roep ik de rijksoverheid op om ook oplossingen te bieden voor een snelle aanleg van warmtenetten.”

Rol warmtenetten
Veel warmte van bedrijven vervliegt nu nog in de lucht of stroomt als koelwater de rivier in. Die warmte kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. Om de warmte te transporteren zijn warmtenetten nodig. Op dit moment kent Overijssel zo’n 15 initiatieven, die vaak langzaam van de grond komen. Uit de visies van gemeenten blijkt dat voor zo’n 75 wijken een warmtenet de mogelijke oplossing is voor de overgang naar duurzame warmte. De subsidieregeling kan projecten helpen de onrendabele top te financieren. Daarnaast zijn de maatregelen bedoeld om onzekerheden te dekken in de eerste fase van de aanleg. Voor de maatregelen trekt de provincie 7 miljoen euro uit.

Doelstellingen
De provincie Overijssel heeft als doelstelling dat in 2023 20% van de gebruikte energie duurzaam is opgewekt. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is. In de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel werkt de provincie samen met tal van partners in de samenleving aan maatregelen die bijdragen aan deze doelstellingen. Naast verduurzaming van de elektriciteit (zonnepanelen, windenergie) gaat het ook om de overgang naar nieuwe, duurzame vormen van warmte om uiteindelijk aardgas te vervangen.

Met dank aan Bouwwereld

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen