Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Spijt van waterbouwwerken

Vrijdag, 07 oktober 2022 02:10
Spijt van waterbouwwerken

 

‘No regret’, is een van de uitgangspunten bij het ontwerpen van waterbouwwerken. Om te leren van ervaringen uit het verleden, startten Deltares en de TU Delft een inventariserend onderzoek naar wat eerdere projecten meer of minder geslaagd maakte.


Wie een brug, een dijk of een ander waterkunstwerk bouwt, hoopt daar later met trots op terug te kijken, zou je denken. Maar in de waterbouwwereld is een andere factor haast nog belangrijker, namelijk dat de ontwikkelaars achteraf geen spijt hebben van hun constructies. Onder het motto ‘no regret’ is er tegenwoordig bij Rijkswaterschap, waterschappen, provincies en gemeenten veel aandacht voor het minimaliseren van de kans op spijt.

Interviews
Maar wat wordt er in deze context eigenlijk onder spijt verstaan? En waarover zouden water- en bruggenbouwers spijt kunnen hebben? Om dat duidelijk te krijgen, hebben onderzoeksinstituut Deltares en de TU Delft een verkennend onderzoek gedaan, bestaande uit interviews met zes personen met een rijke ervaring in de weg- en waterbouw, infrastructuurplanning of ruimtelijke planning. Van welke kunstwerken hebben ze spijt en waarom? En waar zijn ze juist trots op?

Toekomstbestendig
Spijt heeft vaak te maken met te weinig oog voor de toekomst bij het ontwerpen van een kunstwerk, blijkt uit deze inventarisatie. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot zeer hoge onderhoudskosten, of tot lange-termijn-schade aan de natuur of het milieu. Ook een te smalle blik op het doel van een kunstwerk wordt achteraf wel betreurd: niet alleen de beoogde doelgroep maar ook andere gebruikers van de publieke ruimte hebben immers met de nieuwe inrichting van het landschap te maken.

Waalkade
Een voorbeeld van dit laatste is de Waalkade in Nijmegen, vertelt geïnterviewde ingenieur Bas de Bruijn, die altijd bij waterschappen heeft gewerkt, in het rapport. Toen daar een keermuur constructie moest worden verbeterd, werden de waterkerende elementen niet meer aan de wanden van de restaurants gekoppeld, maar drie meter naar voren geplaatst. De Bruijn: ‘Vóór deze verbetering moest je geen hartaanval krijgen tijdens hoogwater, dan kon er geen ambulance langs. Nu is er ruimte achter de keermuur en kun je hem ook makkelijker opbouwen. En als het geen hoog water is, zie je er niks van.’

Trots
Trots zijn de ingenieurs juist als bovenstaande zaken wél goed gelukt zijn: als het bouwwerk nut heeft voor iedereen, duurzaam is – dus ook in een veranderende toekomst blijft functioneren – en nog mooi is geworden ook.

Wet
Soms noemen de ingenieurs ook een wet of plan, op de vraag waar ze trots op zijn. Zoals de Waterwet, die voorschrijft dat alle primaire waterkeringen eens in de twaalf jaar worden getoetst aan de veiligheidsnormen. Dat voorkomt dat schade en zwakke plekken pas zichtbaar worden als het te laat is of het heel duur is geworden er iets aan te doen. Maar ook grote, ingrijpende projecten zoals Ruimte voor de Rivier worden genoemd.

Kinderen
De Bruijn in het rapport: ‘Als je in één keer een forse maatregel neemt, dan hoef je een heleboel kleine maatregelen achteraf niet te doen en hoeven die vaak minder ingrijpend te zijn. Mijn standpunt blijft dat je het lef moet hebben wat verder in de toekomst te kijken.' 'Zeer ingrijpende maatregelen uitvoeren die je nog niet keihard kunt maken met veel maatschappelijke weerstand is heel lastig. Maar waar dat toch nuttig en nodig is moet je dat toch durven. Daar zullen onze kinderen blij mee zijn.’

Met dank aan De Ingenieur

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen