Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Shell bouwt groene waterstoffabriek in Rotterdam

Donderdag, 18 juni 2020 12:58
Shell bouwt groene waterstoffabriek in Rotterdam
Shell is van plan om op de Tweede Maasvlakte groene waterstof te gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie. Deze windenergie komt bij voorkeur van het offshore windpark Hollandse Kust (noord). Via een nieuwe pijpleiding gaat de waterstof van de Tweede Maasvlakte naar de raffinaderij in Pernis. Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam willen deze pijpleiding gezamenlijk aanleggen.

Met de joint venture CrossWind nemen Shell Nederland en Eneco deel aan de aanbesteding voor Hollandse Kust (noord). Als Eneco en Shell de vergunning winnen, krijgt het windpark naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW en levert het ten minste 3,3 TWh per jaar. Het windpark komt op ongeveer 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee te staan. In 2023 moet het operationeel zijn.

Bij de grootschalige ontwikkeling van wind op zee vormen de schommelingen in windkracht een uitdaging. “Met CrossWind willen wij ons inzetten voor de realisatie van het eerste offshore windpark met innovaties gericht op systeemintegratie”, zegt Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco.

Conversiepark
Als het huidige plan doorgaat wordt de waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte gebouwd op het speciale bedrijfsterrein (2 GW ‘conversiepark’) van het Havenbedrijf Rotterdam. Hier zal door middel van elektrolyse groene waterstof worden gemaakt – waarbij water met behulp van groene elektriciteit gesplitst wordt in waterstof en zuurstof. De waterstoffabriek zal een vermogen hebben van rond de 200 MW. Het definitieve investeringsbesluit voor de waterstoffabriek wordt volgend jaar verwacht.

Shell is van plan om de productie in 2023 te starten om zo’n 50.000-60.000 kg waterstof per dag te maken. Deze groene waterstof wordt in het begin tijdelijk gebruikt in de Shell-raffinaderij in Pernis om de productie van fossiele brandstoffen te verduurzamen. Dit scheelt minimaal 200.000 ton CO2 per jaar. De ambitie is om vanaf 2023 voldoende groene waterstof te hebben om de transportsector rechtstreeks te verduurzamen. Zo zouden elke dag 2.300 vrachtwagens op groene waterstof kunnen rijden, terwijl de markt voor vrachtwagens op waterstof zich verder ontwikkelt. Ook de binnenvaart kan overstappen van diesel op waterstof.

Lef, durven en doen
“De energietransitie vraagt om lef, durven en doen”. zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Door de koppeling van dit windpark aan onze mogelijke toekomstige waterstoffabriek in de Rotterdamse haven willen we samen met onze ketenpartners en overheden een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – ontwikkelen en zo een groene waterstofhub creëren. Wij zien dit als de opmaat naar ons onlangs aangekondigde project NortH2. Deze projecten passen goed bij onze aspiraties om meer en schonere energie te leveren aan onze klanten. Thuis, onderweg en op het werk.”

Duurzame haven en industrie
De groene waterstoffabriek die Shell wil realiseren past ook bij de rol die de haven van Rotterdam voor zichzelf weggelegd ziet om een publiek waterstofnetwerk in het havengebied aan te leggen. “De aankondiging van Shell versnelt nu onze plannen voor de aanleg van een waterstofleiding voor de Rotterdamse industrie”, zegt CEO Allard Castelein van het havenbedrijf. “Met dit soort projecten bouwen we gezamenlijk aan een duurzame haven en industrie. Dat is belangrijk voor de toekomst van de haven en daarmee voor het verdienvermogen van Nederland.” Het tracé van de pijpleiding die Havenbedrijf en Gasunie willen aanleggen, komt naast de A15 vanaf de Maasvlakte tot Pernis. Het definitieve besluit voor de aanleg is gepland in de eerste helft van 2021. De Rotterdamse waterstofleiding sluit in de toekomst aan op de nationale backbone voor waterstof die Gasunie ontwikkelt.

Blauwe en groene waterstof
De waterstoffabriek van Shell moet komen op een speciaal bedrijfsterrein dat het Havenbedrijf op de Maasvlakte aanlegt voor electrolysers van verschillende bedrijven. Ook het H2-Fifty project (bouw van een 250 MW electrolyser van BP en Nouryon) is hier gepland. Verwachting is dat deze in 2025 operationeel is.

Naast deze twee mega-electrolysers werken verschillende bedrijven in het havengebied aan plannen voor kleinere exemplaren in de ordegrootte van 5 tot 100 MW. Verder is het H-vision consortium van plan om (blauwe) waterstof te maken uit raffinaderij- en aardgas en de daarbij vrijkomende CO2 op te slaan onder de Noordzee. Blauwe waterstof kan al ruim voor 2030 op grote schaal gemaakt worden. Voor het maken van groene waterstof met elektrolyse, is heel veel groene stroom nodig en die is in ieder geval de komende tien jaar nog onvoldoende beschikbaar.Spilfunctie behouden
In Noordwest-Europa wordt veel meer energie gebruikt dan lokaal duurzaam kan worden gemaakt. Grootschalige import van waterstof (of waterstofverbindingen zoals ammoniak) is daarom nodig. Het Rijk heeft het Havenbedrijf gevraagd de kansen van overzeese import van waterstof in kaart te brengen, zodat de Rotterdamse haven haar spilfunctie op energiegebied kan behouden.

Niet alleen de binnenlandse vraag naar waterstof zal toenemen, maar ook de vraag uit omringende landen (vooral Duitsland). De verwachting is dat Rotterdam in 2050 20 Mt aan waterstof te verwerken krijgt, waarvan het grootste deel geïmporteerd zal worden. Hiervoor zijn importterminals en pijpleidingen nodig, zoals die er nu voor olie(producten) zijn. Grootschalige import en doorvoer van waterstof naar het achterland wordt vanaf 2030 voorzien.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen