Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Scherpe controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

Dinsdag, 11 juni 2019 01:48
Scherpe controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen in bedrijven
De Inspectie SZW gaat de komende tijd weer scherp controleren bij bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Het gaat daarbij om zogeheten CMR-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. CMR-stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting. Bedrijven die met gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen werken, moeten deze inventariseren en de mate van blootstelling beoordelen. Alleen dan is het mogelijk om na te gaan welke gezondheidsrisico’s werknemers lopen en welke veiligheidsmaatregelen het beste getroffen kunnen worden. 

Hoewel bedrijven wel stappen zetten om dit in kaart te brengen, blijkt bij twee derde van de inspecties dat de inventarisatie nog niet goed op orde is. Ook kan twee derde van de bezochte bedrijven niet goed nagaan of werknemers teveel worden blootgesteld aan deze stoffen. Het merendeel van de bedrijven neemt overigens wel maatregelen om blootstelling te beperken. 

Het accent zou echter verlegd moeten worden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding of maskers, naar preventieve maatregelen die de bron aanpakken. Het liefst, door kankerverwekkende stoffen te vervangen door minder schadelijke stoffen.

Voor hulp kunnen leden van Koninklijke Metaalunie terecht bij 5 x Beter. 5 x Beter heeft de ‘Verbetercheck Gevaarlijke stoffen’. Met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen ondersteunt 5 x Beter bij de vier stappen om veilig en gezond te werkenmet gevaarlijke stoffen. Door deze vier stappen te doorlopen voldoen bedrijven aan de Arbowet.

De komende maanden gaat de inspectie SZW bij tientallen bedrijven op bezoek om te controleren of werknemers voldoende worden beschermd tegenCMR-stoffen.

Dank aan Vakblad Industrie Magazine

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen