Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

SBR Trillingsrichtlijn A

Donderdag, 05 april 2018 02:05
SBR Trillingsrichtlijn A

Bouwwerken kunnen door verschillende omstandigheden in trilling raken, bijvoorbeeld door machines, passerend verkeer, explosies, wind, of bouwwerkzaamheden. Daardoor bestaat een kans op schade die afhankelijk is van de aard en constructiewijze van het bouwwerk. Een verificatie van de trillingsbelasting op een bouwwerk in relatie tot het incasseringsvermogen van dat bouwwerk is daarom vanuit veiligheidsperspectief zeer wenselijk. Deze verificatie kan gebeuren door een trillingsmeting aan het bouwwerk, al dan niet in combinatie met andere typen metingen en berekeningen.De publicatie SBR-Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken 2017 behandelt de wijze waarop trillingsmetingen aan bouwwerken kunnen worden uitgevoerd en de wijze waarop de resultaten van de trillingsmetingen moeten worden verwerkt en beoordeeld. Deze richtlijn biedt procedures voor het meten van trillingen, het verwerken van de meetresultaten en voor de beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op mogelijke schade aan het bouwwerk. De richtlijn maakt met betrekking tot de grenswaarden voor de trillingsbelasting geen onderscheid tussen constructieve en niet-constructieve schade.

Ten opzichte van eerdere edities van de publicatie zijn drie onderwerpen nader onderzocht:

    · de schadekans in relatie tot de trillingsniveaus
    · de invloed van verdichting van de bodem door trillingen
    · de invloed van initiële spanningen in een bouwwerk en de bouwkundige staat van een bouwwerk op de beoordeling van de trillingsniveaus

Deze meet- en beoordelingsrichtlijn is bedoeld om te worden toegepast op bestaande bouwwerken.
De richtlijn geeft inzicht in de beoordeling van de gemeten trillingsbelasting en de ordegrootte van de kans op schade als gevolg van een bepaald trillingsniveau.

De richtlijn heeft betrekking op alle trillingsbronnen voor zover de daardoor veroorzaakte trillingen in het beschouwde frequentiebereik voorkomen. De grenswaarden in de richtlijn kunnen ook worden gebruikt voor de beoordeling van een berekende trillingssnelheid voor nieuw te bouwen bouwwerken. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in deze richtlijn. De rapportages behorende bij deze onderzoeken zijn HIER als achtergronddocumenten beschikbaar.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen