Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst wateroverlast getekend

Vrijdag, 04 januari 2019 01:33
Samenwerkingsovereenkomst wateroverlast getekend

 

Wateroverlast  in de kernen van Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade bleek ook dit jaar weer een groot probleem te zijn. Door klimaatverandering zullen inwoners hier steeds vaker mee te maken krijgen.Negen partijen hebben afgesproken om samen de schouders te zetten onder het tegengaan van wateroverlast. Extreme buien van 50 mm in twee uur tijd mogen nog maar éénmaal per 25 jaar tot overlast leiden. Het nationale bestuursakkoord Klimaatadaptatie, dat eind dit jaar door een groot aantal partijen wordt ondertekend, stelt dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn. In Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade wordt met voorrang gewerkt aan deze doelstelling en wordt een versnelling nagestreefd. De opgave blijft echter zeer groot: zo vereist  bijvoorbeeld de realisatie van de ambitie om af te koppelen zeer grote ingrepen in het rioleringsstelsel terwijl ook de inwoners zelf maatregelen zullen moeten treffen.

Voor Meerssen-Ulestraten is de ambitie afgesproken om:

 

 • Vóór 2035 circa 50% van de publieke verharding (o.a. wegen, straten, trottoirs) in het beheer van de gemeente af te koppelen van het watersysteem.
 • Ook voor particulier grondgebied geldt de ambitie om 50 % af te koppelen.
 • Vóór 2025 circa extra 90.000 m3 water te bergen door middel van aanleg van regenwaterbuffers op de hellingen.
 • Vóór 2030 circa 10 mm extra water te bergen in het landelijk gebied (dat is 100 m3 per hectare), zowel in natuurgebieden als ook agrarisch gebied. De landbouw werkt al aan een lijst van mogelijke maatregelen en experimenteert met de toepassing van andere gewassen als Sorghum,  bodembedekkers en nieuwe vormen van grondbewerking.
Voor Oirsbeek-Amstenrade  is de ambitie  afgesproken om:

 • Vóór 2030 circa 25% van de publieke verharding in het beheer van de gemeente af te koppelen van het watersysteem.
 • Stimuleren van burgers om tuinen te ontstenen en regenwater af te koppelen van het riool. Zodat ook 25% van het particulier verhard oppervlak voor 2030 is afgekoppeld.
 • Vóór 2025 circa extra 11.000 m3 berging in het watersysteem te realiseren door middel van het aanleggen van regenwaterbuffers.
 • Vóór 2030 circa 10 mm extra water vast houden in het landelijk gebied (dat is 100 m3 per hectare), zowel in natuur als ook agrarisch gebied. De landbouw werkt al aan een lijst van mogelijke maatregelen en experimenteert met de toepassing van andere gewassen als Sorghum,  bodembedekkers en nieuwe vormen van grondbewerking.
  Betrokken organisaties
  Onder het toeziend oog van inwoners van Meerssen en Oirsbeek die al jarenlang wateroverlast ervaren, zetten de negen organisaties een handtekening onder één of beide samenwerkings-overeenkomsten. Voor Meerssen zijn betrokken: Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Staatsbosbeheer en Waterleidingmaatschappij Limburg. Voor Oirsbeek zijn betrokken: Gemeente Schinnen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten en Stichting Het Limburgs Landschap.

  Met dank aan Waterschap Limburg

  Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

  Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

  Instellingen aanpassen