Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

RIVM voltooit rekenmodel spoortrillingen

Donderdag, 16 juli 2020 02:13
RIVM voltooit rekenmodel spoortrillingen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee de verwachte trillingsniveaus veroorzaakt door treinen berekend kunnen worden. Het nieuwe rekenmodel ‘Spoortrillingen’ wordt daarnaast ook gebruikt in een onderzoek naar wonen langs het spoor waar de omvang van de blootstelling aan trillingen in beeld wordt gebracht.

Het rekenmodel is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door een consortium van ingenieursbureau’s onder leiding van het RIVM. Dit als reactie op de toename van het aantal klachten van omwonenden over spoortrillingen. Een integraal overheidsbeleid of richtlijnen om de klachten te beoordelen ontbreekt nog. Het opstellen van een rekenmodel is de eerste stap in de richting van zulk beleid. Met het model moet in kaart kunnen worden gebracht bij welke mate van trilling welke mate van hinder of slaapverstoring optreedt. De zogenaamde dosis-effectrelatie.

Overlast
Trillingen door treinen kunnen overlast veroorzaken voor omwonenden. Mensen kunnen last hebben van slaapproblemen en andere gezondheidsklachten. Ook kunnen ze bang zijn voor schade aan woningen. “Daarom is het van belang dat bij het maken van plannen op het spoor en in de bebouwde omgeving rekening kan worden gehouden met mogelijke overlast”, aldus het RIVM in een persbericht. “Wat is bijvoorbeeld het effect als een ander type goederentrein gaat rijden op een bestaand spoortraject? En hoe groot is bijvoorbeeld de kans op spoortrillingen bij nieuwbouw vlakbij het spoor?”

Uit een inventariserend onderzoek van het RIVM bleek dat er verschillende rekenmodellen werden gebruikt om trillingen te berekenen. Elk ingenieursbureau rekende op zijn eigen manier. Er was geen standaard rekenmethode waarmee voorspellingen konden worden gedaan over de te verwachten trillingsniveaus. Ook bleek dat geen van deze gebruikte methodes geschikt is om als uniforme rekenmethode te worden geïntroduceerd. Met de nieuwe door het RIVM ontwikkelde methode moet voor iedereen inzichtelijk zijn hoe voorspellingen van trillingsniveaus worden gedaan. Arnaud Kok, senior medewerker geluid bij het RIVM, lichtte vorig jaar tijdens een SpoorPro seminar over trillingen en geluid toe hoe het rekenmodel tot stand is gekomen en wat doel is van de methode.

Consortium
Het rekenmodel is ontwikkeld door een consortium van experts onder leiding van het RIVM. In dit consortium zitten ingenieursbureau Cauberg-Huygen, Level Acoustics & Vibration, DGMR, Deltares en Movares. Versie 1.0.0 van het rekenmodel is sinds eind mei beschikbaar voor professionele gebruikers zoals spoorbeheerder ProRail en ingenieursbureaus. Deze gebruikers zullen het model de komende periode inzetten en testen. De ervaringen en resultaten worden gebruikt om het rekenmodel verder te verbeteren.
What do you want to do ?
New mail

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen