Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

REPowerEU: betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa

Vrijdag, 17 maart 2023 07:40
REPowerEU: betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa

De Europese Commissie heeft het REPowerEU-plan gepresenteerd als reactie op de problemen op de wereldwijde energiemarkt als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. REPowerEU is een plan voor energiebesparing, productie van schone energie en energievoorziening uit verschillende bronnen. Het plan berust op financiële en juridische maatregelen voor de opbouw van de nieuwe energie-infrastructuren en -systemen die Europa nodig heeft.

 

 

REPowerEU-acties
Door de nieuwe realiteit op geopolitiek vlak en op de energiemarkt moeten we de transitie naar schone energie drastisch versnellen en Europa op energiegebied onafhankelijker maken van onbetrouwbare leveranciers en volatiele fossiele brandstoffen, adlus de Europese Commissie. REPowerEU is het plan van de Europese Commissie om de EU ruim vóór 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, in het licht van de Russische invasie van Oekraïne.

85% Van de Europeanen is van mening dat de EU haar afhankelijkheid van Russisch gas en Russische olie zo snel mogelijk moet afbouwen om Oekraïne te ondersteunen. Door op te treden als Unie kan Europa dit sneller bereiken. Het REPowerEU-plan bevat een reeks maatregelen om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel te verminderen, de groene transitie snel vooruit te helpen en tegelijkertijd het EU-brede energiesysteem veerkrachtiger te maken.

Diversificatie
De EU zoekt samen met internationale partners naar alternatieve energieleveranciers. Op korte termijn hebben we zo snel mogelijk alternatieve leveringen van gas, olie en steenkool nodig, en in de toekomst zullen we ook hernieuwbare waterstof nodig hebben.

Schone energie
Hernieuwbare energie is de goedkoopste en schoonste beschikbare energiebron en kan in de EU zelf worden geproduceerd, zodat we minder afhankelijk zijn van ingevoerde energie. REPowerEU zal de groene transitie versnellen en de aanzet geven tot massale investeringen in hernieuwbare energie. We moeten ook de industrie en het vervoer in staat stellen fossiele brandstoffen sneller te vervangen om onze emissies en afhankelijkheid terug te dringen.

Kortetermijnmaatregelen

 • Gemeenschappelijke aankopen van gas, LNG en waterstof via het EU-energieplatform, voor alle lidstaten die wensen deel te nemen en voor Oekraïne, Moldavië en Georgië en de Westelijke Balkan
 • Nieuwe energiepartnerschappen met betrouwbare leveranciers, met inbegrip van toekomstige samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie en koolstofarme gassen
 • Snelle uitrol van projecten voor zonne- en windenergie in combinatie met het gebruik van hernieuwbare waterstof, waardoor circa 50 miljard m³ minder gas ingevoerd hoeft te worden
 • Een verhoging van de biomethaanproductie, waardoor 17 miljard m³ minder gas ingevoerd hoeft te worden
 • Goedkeuring van de eerste EU-brede waterstofprojecten tegen de zomer
 • Een mededeling over energiebesparing in de EU, met aanbevelingen voor burgers en ondernemingen om ongeveer 13 miljard m³ minder gas in te voeren
 • Aanvulling van de gasvoorraad tot 80% van de capaciteit tegen 1 november 2022
 • Door de EU gecoördineerde plannen voor vermindering van de vraag in geval van verstoring van de gaslevering

Maatregelen op middellange termijn, af te ronden vóór 2027

 • Nieuwe nationale REPowerEU-plannen in het kader van de gewijzigde herstel- en veerkrachtfaciliteit, ter ondersteuning van investeringen en hervormingen ter waarde van 300 miljard euro
 • Het koolstofvrij maken van de industrie bevorderen door de versnelde uitvoering van projecten ter waarde van 3 miljard euro in het kader van het Innovatiefonds
 • Nieuwe wetgeving en aanbevelingen voor snellere vergunningen voor hernieuwbare energie, in het bijzonder in specifieke “go-to-gebieden” met een laag milieurisico
 • Investeringen in een geïntegreerd en aangepast infrastructuurnetwerk voor gas en elektriciteit
 • Ambitieuzere doelstellingen voor energiebesparingen door de EU-brede doelstelling inzake efficiëntie voor 2030 van 9% naar 13% op te trekken
 • Het Europese streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2030 van 40% naar 45% optrekken
 • Nieuwe EU-voorstellen die de industrie de toegang tot kritieke grondstoffen moet garanderen
 • Regelgeving die de vervoerssector energie-efficiënter moet maken
 • Een programma voor de versnelde invoering van waterstof waarmee tegen 2025 17,5 GW aan elektrolyse-installaties wordt gebouwd om de EU-industrie van brandstof te voorzien door een eigen productie van 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof
 • Een modern regelgevingskader voor waterstof