Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Renovatie IJsselbruggen A12 aanbesteed volgens 2-fasen-aanpak

Donderdag, 24 september 2020 01:23
Renovatie IJsselbruggen A12 aanbesteed volgens 2-fasen-aanpak
Rijkwaterstaat gebruikt een nieuwe aanbestedingsvorm bij de selectie van een aannemer voor het onderhoud van de bruggen over de IJssel in de A12. Het gaat om de zogeheten 2-fasen-aanpak, waarbij onzekere factoren al voorafgaand aan de gunning in kaart worden gebracht.


De A12 IJsselbruggen zijn op korte termijn toe aan renovatie. Omdat Rijkswaterstaat wil voorkomen dat onzekerheden rondom de renovatie pas aan het licht komen als het werk al aanbesteed en gegund is, kiest de dienst voor een andere aanpak. Daarbij wordt voorafgaand aan gunning vooronderzoek gedaan om onzekerheden exact in beeld te brengen.

Gezamenlijk traject
De eerste fase bestaat uit een concurrentiegerichte dialoog met een relatief korte doorlooptijd. In de selectiefase wordt het aantal kandidaten teruggebracht tot maximaal drie. Samen met de marktpartij die de aanbesteding wint wordt een  gezamenlijke engineeringtraject doorlopen en een uitvoeringsontwerp opgesteld. Het uitvoeringsontwerp is de basis voor de uiteindelijke prijs die beide partijen afspreken. De renovatie van de A12 IJsselbruggen is één van de vier projecten waarin Rijkswaterstaat ervaring wil opdoen met de 2-fasen-aanpak. Eerder zette Rijkswaterstaat deze aanbestedingsvorm ook al in bij het DOEN-project voor de renovatie van de Nijkerkerbrug. Werken volgens de 2-fasen-systematiek is een van de maatregelen uit het traject ‘Op weg naar een vitale infrasector’, een plan van de overheid om de grond-, wegen- en waterbouwsector vitaler, innovatiever en voorspelbaarder te maken.

Draagkracht achteruit
De stalen IJsselbruggen in de A12, gebouwd in de jaren zestig, vertonen vermoeiingsverschijnselen in de hoofddraagconstructie. Omdat de draagkracht hierdoor achteruit gaat is eind vorig jaar besloten om ze versneld te renoveren en te versterken. De bruggen worden intensief gebruikt en ze vormen een belangrijke verbinding in het hoofdwegennet. De veiligheid is volgens Rijkswaterstaat niet in het geding. Renovatie moet verslechtering voorkomen.

De IJsselbrug bestaat uit een betonnen brug voor het verkeer richting het westen en twee stalen bruggen: één brug voor het doorgaand verkeer richting Duitsland en één brug voor het regionaal verkeer vanuit Arnhem-Nijmegen (via knooppunt Velperbroek) richting Duitsland / De Liemers. De betonnen brug is nog in goede staat en hoeft niet gerenoveerd te worden. Rijkswaterstaat verwacht dat de renovatie in 2022 kan starten en in 2024 klaar zal zijn.

Met dank aan Infrasite

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen