Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Provincie Limburg en Arriva sluiten overeenkomst over Maaslijn

Donderdag, 16 april 2020 12:31
Provincie Limburg en Arriva sluiten overeenkomst over Maaslijn
Spoorlijn Roermond-Nijmegen eind 2024 geëlektrificeerd

De Maaslijn, de regionale spoorlijn tussen Roermond-Venlo-Nijmegen, die dagelijks zo'n 20.000 passagiers vervoert, maakt onderdeel uit van de openbaar vervoer (OV-) concessie die Arriva Nederland voor de Provincies Limburg en Gelderland uitvoert, gedurende de periode 2016-2031. Het Maaslijnproject wordt uiterlijk eind december 2024 opgeleverd.

Arriva wordt, conform afspraken in de huidige concessie, gecompenseerd voor het langer moeten doorrijden met de huidige dieseltreinen op de Maaslijn. De overeenkomst die Limburg met Arriva sluit, betreft een set aan maatregelen die een waarde vertegenwoordigt van 49 miljoen euro.

Gesloten beurzen
In de concessie is afgesproken dat het project Opwaardering Maaslijn in december 2020 gereed zou zijn. Dit wordt nu december 2024. Vanwege het risico dat de elektrificatie en het deels verdubbelen van de Maaslijn later dan in 2020 gereed zouden zijn, bevat de OV-concessie ook een bepaling over hoe dan te handelen. In dat geval geldt dat Arriva er financieel niet slechter op mag worden, maar ook niet beter (budgetneutraal).

Provincie Limburg en Arriva zijn via een aanpak met gesloten beurzen-benadering tot een oplossing voor de meerkosten voor Arriva gekomen. Door enerzijds het verlengen van de afschrijvingstermijnen op het treinmaterieel van 25 naar 30 jaar (met een waarde van 15,2 miljoen euro) en anderzijds in te zetten op een verlenging van de concessie (met een lengte die overeenkomt met een waarde van 33,8 miljoen euro) worden de meerkosten van € 49 miljoen euro gecompenseerd. Uitgangspunt is dat Arriva haar meerkosten vergoed krijgt en dat dit geen extra inzet van publieke middelen vergt.

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben bewust gekozen om nu te komen tot een 'vaste-prijs-arrangement' met uitsluiting van open einden en risico's. Zo wordt voorkomen dat partijen nog tot in lengte van jaren in onzekerheid zitten en meer- en minderinkomsten op realisatiebasis worden afgerekend. Gedeputeerde Carla Brugman (Openbaar Vervoer): 'In een situatie met zulke grote financiële belangen wilden noch de Provincie noch Arriva in de positie komen dat we in lange juridische procedures met elkaar terecht zouden komen. Dat zou zeker ten koste van de reiziger zijn gegaan.' Anne Hettinga (Voorzitter van de raad van bestuur van Arriva Nederland): 'Er zijn vele zakelijke en constructieve gesprekken gevoerd. Door het belang van de reiziger én ons partnerschap met de Provincie daarin voor ogen te houden, zijn we eruit gekomen.'

Met alle betrokken partijen wordt de komende jaren stevig ingezet op het uiterlijk eind 2024 opleveren van een geëlektrificeerde Maaslijn. Indien toch later wordt opgeleverd, hebben de Provincie en Arriva ook nu al afspraken gemaakt over de dan maximaal te compenseren meerkosten. Gedeputeerde Hubert Mackus (Infra): 'Alle betrokken partijen werken keihard aan het project Opwaardering Maaslijn. In de Bestuursovereenkomst Maaslijn hebben we daarover goede afspraken gemaakt.'

Meerjarenkader mobiliteit
Door de overeenkomst met Arriva én de heroverweging die Gedeputeerde Staten (GS) in december 2019 hebben gemaakt op het gebied van mobiliteit (-opgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen) wordt duidelijk welke opgaven de Provincie Limburg de komende jaren gaat uitvoeren. Met het herbevestigen van het partnerschap met Arriva creëren GS zekerheid om de ambities van openbaar vervoer en infrastructuur in samenhang uit te voeren.

Kwaliteitsimpuls
*De 85 kilometer lange Maaslijn doorkruist drie provincies (Noord-Brabant, Gelderland en Limburg) en tien gemeenten en is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Het aantal reizigers is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en neemt naar verwachting de komende jaren verder toe. Omdat de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen overwegend enkelsporig is, kunnen de treinen elkaar uitsluitend ter hoogte van de stations passeren. Met de elektrificatie van de Maaslijn, snelheidsverhogende maatregelen en het op cruciale plekken aanleggen van extra spoor krijgt de Maaslijn een flinke kwaliteitsimpuls. Ook de verbouwing van station Heyendaal speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsverbetering. De meeste reizigers die daar instappen zijn medewerkers van de Radboud Universiteit, het ziekenhuis, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en Technovium in Nijmegen.

Concessie
De Limburgse OV-concessie (2016-2031) omvat het openbaar vervoer in de Provincie Limburg, met uitzondering van de intercitytreinen van de NS. Het gaat om het busvervoer, openbaar vervoer op maat (zoals OV-shuttles) en de stop- en sneltreindiensten op de trajecten Nijmegen - Roermond, Roermond - Maastricht Randwyck, Sittard - Kerkrade en Maastricht - Heerlen - Aken. Daarnaast wordt in de toekomstige dienstregeling toegewerkt naar een drielandentrein Luik - Maastricht - Heerlen - Aken. Met de totale concessie van het openbaar vervoer (2016-2031) is een bedrag gemoeid van 2 miljard euro. Arriva ontvangt jaarlijks een exploitatievergoeding van de Provincie Limburg. Deze exploitatiesubsidie maakt onderdeel uit van de bereikbaarheidsmiddelen en is geïndexeerd.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen