Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoeren herzien

Woensdag, 16 maart 2022 02:41
Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoeren herzien

Deel 60 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties – Sectie uitmondingen’ is herzien. Een van de wijzigingen is dat het verboden is om uitmondingen van rookgasafvoeren onder balkons door te laten lopen tot aan de voorzijde van het balkon. De wijzigingen zijn het gevolg van de in 2019 herziene NEN 2757-1.

 

 

In deel 60 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties – Sectie uitmondingen’ staan aanwijzingen voor de goede werking, hinderafstand en verdunningsafstand van rookgasafvoeren van gasgestookte installaties. De praktijkrichtlijn specificeert de plaats van de uitmonding dusdanig, dat de rookgasafvoer en het toestel goed werken en dat hinder door rookgas wordt voorkomen. Dat laatste geldt in het bijzonder voor plekken waar ventilatielucht langsgaat; deze mogen niet door rookgas worden verontreinigd.

Rookgasafvoer onder balkons
Een van de wijzigingen in de praktijkrichtlijn is het verbod op uitmondingen van rookgasafvoeren onder balkons naar de voorzijde van het balkon toe. Een situatie die regelmatig voorkomt in oudere flatgebouwen waar later cv-installaties zijn aangebracht. De wijziging is voornamelijk bedoeld om overlast door rookgassen bij de bovengelegen woningen te voorkomen. De aanpassing is overigens niet van toepassing op bestaande situaties die ongewijzigd blijven, maar wel bij nieuw aan te brengen rookgasafvoersystemen en bestaande systemen die worden aangepast. Uitmondingen van rookgasafvoeren zullen in die situaties op een andere manier moeten worden opgelost. De wijziging van de praktijkrichtlijn is van toepassing op toestellen die zijn aangesloten op zowel een individuele als een collectieve rookgasafvoer.

Gewijzigde NEN 2757-1
De aanpassing van de regels rondom de uitmondingen van rookgasafvoeren is overigens niet nieuw. In 2019 is officiële norm, de NEN 2757-1, al aangepast. Deel 60 van de NPR 3378 is een praktische invulling van die norm; het geeft door middel van uitleg en oplossingen aan hoe je aan de regelgeving kan voldoen.

De aanpassing van de NEN 2757-1 had vooral gevolgen voor houtgestookte toestellen. Voorheen was niet voldoende duidelijk dat rookgasafvoeren van deze toestellen niet in de gevel mochten uitmonden. Sinds de wijziging is dat verbod expliciet genoemd. Ook moeten bovendakse uitmondingen van houtgestookte toestellen sinds de wijziging in het zogenoemde ‘vrije uitmondingsgebied’ uitkomen.

Wijzigingen NPR 3378-60
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie uit 2015 zijn:

NPR 3378-60 (hinder) en NPR 3378-61 (goede werking) zijn samengevoegd tot één deel. Deel 61 wordt daarmee ingetrokken.
  • Een uitmonding onder een balkon die doorloopt tot de voorzijde van een balkon, is niet meer toegestaan.
  • De tekst is op een aantal punten verduidelijkt.
  • Er is rekening gehouden met het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
  • Verwijzingen naar NEN 2757-1 en NEN 2757-2 zijn geactualiseerd.

Alle delen van de serie NPR 3378 horen bij de webtool ‘Werken-met-NPR-3378’. Een aantal delen, zoals deel 60, geven een toelichting op en voorbeelden van rookgasafvoersystemen voor installaties die op gas worden gestookt. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen publiceert NEN  binnenkort een aparte praktijkrichtlijn.

Met dank aan Bouwwereld

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen