Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

PFAS-bodem onderzoek hulp voor gemeenten

Woensdag, 01 juli 2020 12:14
PFAS-bodem onderzoek hulp voor gemeenten
Het door de Provincie geïnitieerde landbodemonderzoek in alle Limburgse gemeenten naar de bodemkwaliteit in relatie tot PFAS is recent gereed gekomen.
Hieruit blijkt dat de bemonsterde bodemkwaliteit – gemiddeld per onderzoeksgebied – in overeenstemming is met de landelijke bepaalde achtergrondwaarde.

De Provincie Limburg heeft in november vorig jaar opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Doel ervan was de oorspronkelijke bodemkwaliteit van onverdachte locaties in relatie tot PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) in beeld te krijgen. Daarvoor zijn op 345 punten in Limburg bodemmonsters genomen en geanalyseerd.

De opdracht was zodanig geformuleerd dat alle Limburgse gemeenten gebruik kunnen maken van de data. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid deze data te koppelen aan eigen PFAS-onderzoeksgegevens en daarmee vervolgens de eigen bestaande bodemkwaliteitskaarten met PFAS-gegevens te actualiseren. De Provincie heeft inmiddels aan elke gemeente de eigen resultaten van het onderzoek verstrekt.

Gedeputeerde Ruud Burlet (bodem) heeft daarnaast de Limburgse gemeenten nog eens per brief opgeroepen, voor zover nog nodig, die bodemkwaliteitskaarten ook daadwerkelijk een update te geven. Verouderde bodemkaarten zonder PFAS-informatie vergen in veel gevallen kostbaar en tijdrovend onderzoek. Actuele bodemkwaliteitskaarten met PFAS-gegevens helpen een einde te maken aan de stagnatie, die is ontstaan omdat onvoldoende kwaliteitsgegevens bekend waren van de vrijkomende grond en baggerspecie en ook als gevolg van tijdelijke regelgeving vanuit het Rijk. Het gevolg daarvan was dat baggerwerkzaamheden werden uitgesteld en infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertraging opliepen of stil kwamen te liggen. Landelijke sectororganisaties hebben hierover aan de bel getrokken vanwege kostenstijgingen en vertragingen.

Het onderzoek had overigens geen betrekking op de toepassing van grond in grondwaterbeschermingsgebieden en ook niet op oppervlaktewater. Hiernaar loopt op dit moment een landelijk onderzoek door het RIVM naar het mobiele karakter van PFAS, waarin grond in contact komt met water. De resultaten van het Limburgse onderzoek naar bodemkwaliteit zijn overigens ook gedeeld met het RIVM.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen