Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Openbare inspectie-informatie

Donderdag, 05 juli 2018 10:02
Openbare inspectie-informatie

De Nederlandse overheid maakt van elke planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen (1999). Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Nederland telt ruim 400 Brzo-bedrijven. Zij worden minstens één keer per jaar gecontroleerd door gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en/of Staatstoezicht op de Mijnen en een waterschap of Rijkswaterstaat.Samenvattingen van inspectierapporten

U wilt iets weten over de veiligheid van bepaalde bedrijven. Bijvoorbeeld over een bedrijf in uw woonplaats, of juist in de buurt van het huis dat u wilt kopen. Wat doen die bedrijven aan veiligheid? En hoe controleert de overheid of dat voldoende is? Of zoekt u de betekenis van een begrip of afkorting? Dan zijn de inspectierapporten iets voor u.

Inspectie van vooraf gekozen thema's
Het is onmogelijk om bij elke inspectie alle veiligheidsaspecten mee te nemen. Daarom werken de inspectieteams met meerjarenprogramma's. Bij iedere inspectie inspecteert men andere onderwerpen, bijvoorbeeld brandveiligheid, onderhoud van de installaties, explosieveiligheid. Zo ontstaat gaandeweg een totaalbeeld van de veiligheid bij het bedrijf. Na iedere inspectie bespreken de inspecteurs met het bedrijf de resultaten van de inspectie. Daarna maakt het inspectieteam een definitief rapport met daarin zowel plus- als minpunten, inclusief eventuele maatregelen die het bedrijf moet nemen. Ook bevat dat rapport een samenvatting die leesbaar is voor geïnteresseerde buitenstaanders.

Wat staat er in de openbare samenvattingen?
In de openbare samenvattingen staan de belangrijkste uitkomsten van de inspecties. Als er overtredingen zijn, worden die benoemd. Daarbij hanteren de inspecteurs drie categorieën, inclusief passende maatregelen (sancties):

    · Categorie 1, zwaar. Een zwaar ongeval dreigt, het bedrijf moet de werkzaamheden staken. Herstarten mag pas als het bedrijf bij dat onderdeel waar de dreiging is gepaste (nood)maatregelen heeft genomen.
    · Categorie 2, middelmatig. Geen acute dreiging, maar het veiligheidssysteem schiet tekort. Het bedrijf moet orde op zaken stellen, binnen een gepaste termijn.
    · Categorie 3, licht. Nauwelijks dreiging, alleen kleine tekortkomingen die het bedrijf binnen een redelijke termijn moet verhelpen.

Iedere samenvatting eindigt met een conclusie
Elke samenvatting eindigt met het eindoordeel van het inspectieteam, variërend van ‘geen overtredingen en verbeterpunten geconstateerd' tot ‘direct actie nemen'. Maar nogmaals: iedere inspectie is een steekproef. Als uit een samenvatting blijkt dat inspecteurs niets verontrustends hebben gevonden, kunnen er toch gebreken zijn op onderwerpen die ze ditmaal niet onderzochten.

Europese richtlijnen
In enkele Europese richtlijnen staan eisen voor het informeren van burgers. Nationale overheden zijn verplicht om van ieder bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt, bekend te maken wanneer de laatste inspectie is uitgevoerd. Ook moet de overheid aangeven waar burgers kunnen vinden wat die inspectie heeft opgeleverd (Seveso-richtlijn). Die informatie moet bovendien ‘transparant, begrijpelijk en toegankelijk' zijn (Aarhus-richtlijn).

Neem eens een kijkje op brzoplus.nl

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen