Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Onze dijken: veiligheidsrapportage 2021

Dinsdag, 08 maart 2022 02:31
Onze dijken: veiligheidsrapportage 2021

Continue focus op veilige dijken. Met doelgerichte verbeterprojecten, reguliere inspecties en alertheid zet waterschap Brabantse Delta zijn beheertaak voor waterveiligheid in 2022 door.

Waterschap Brabantse Delta beheert 132 kilometer aan primaire keringen: dijken die de Midden- en West-Brabantse inwoners beschermen tegen water uit grote rivieren als de Bergsche Maas en het Hollands Diep. Alle dijktrajecten die na beoordeling afwijken van de veiligheidsnormen die sinds 2017 gelden, worden versterkt via het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Naast de primaire keringen is het waterschap verantwoordelijk voor maar liefst 214 kilometer aan regionale keringen. Deze taak is sinds 2021 - na overdracht van Rijkswaterstaat - uitgebreid met het beheer en onderhoud van de Markkanaaldijken en de Drongelense kanaaldijk.

Hoogwater in de zomer
Het hoogwater in juli 2021 leidde niet tot problemen, wel tot een verhoogd risico. Diverse maatregelen zijn destijds in het oosten van ons werkgebied getroffen om schade te voorkomen of beperken. Na evaluatie is in 2021 direct gestart om risicobeheersing te verbeteren en gaan verschillende processen aan de slag met verbetervoorstellen.

Nog andere bijzonderheden:

  • In 2022 besteedt het waterschap meer aandacht aan sinusmaaien met oog voor positieve effecten op de biodiversiteit.
  • In 2021 is een proef gestart met 700 meter beverwerend gaas in een regionale kering. 

Veiligheidsrapportage
Het waterschap meldt de resultaten van 2021 aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) en Provincie Noord-Brabant. Lees het volledige veiligheidsrapportage over onze dijken.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen