Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Ontmanteling ontmanteling Thermphos

Donderdag, 19 maart 2020 11:49
Ontmanteling ontmanteling Thermphos
Een onvoorspelbaar, maar voor North Sea Port positief jaar waarin nieuwe bedrijven zich blijven vestigen in het grensoverschrijdende havengebied. Dat zijn de verwachtingen voor 2020 van CEO Jan Lagasse. North Sea Port kan in 2020 ook definitief afscheid nemen van Thermphos.


Wat zijn uw verwachtingen dit jaar?
‘2020 heeft als kenmerk dat het een nog onvoorspelbaarder jaar wordt dan afgelopen jaar.
De geopolitieke onzekerheid is sinds lang niet zo groot geweest als nu. Dat heeft invloed op de handel. Denk aan de Brexit, als er geen deal komt, zal dit er toch aardig inhakken. Maar ook de spanningen in het Midden-Oosten, de handelsoorlog tussen de VS en China. Daarnaast zijn er ook de mogelijke gevolgen van de Green Deal. Het zijn een aantal van die punten die maken dat 2020 wel eens een heel onzeker jaar kan gaan worden.’

Bedoelt u daarmee te zeggen dat u verwacht dat North Sea Port in 2020 niet verder zal groeien?
‘Oh nee, ik blijf gematigd optimistisch. We zullen in tonnages wellicht nog verder groeien en ik verwacht zeker ook dat nieuwe bedrijven zich vestigen in ons havengebied. We mogen ons bovendien ook niet blindstaren op tonnages. Sommige ontwikkelingen zijn heel mooi en belangrijk voor North Sea Port, maar dragen niet bij aan groei in tonnages. Denk aan het feit dat Damen Shipyards geselecteerd is om Duitse fregatten te bouwen in onze haven. Maar ook het feit dat het Deense Orsted als nieuw onderhoudscentrum voor de windparken van Borssele bezig is en de mogelijke bouw van een groot datacentrum gebouwd. Dat is groei buiten de overslag, maar wel minstens even belangrijk.’ In 2019 werd de handel min of meer overvallen door de enorme invloed van PAS en PFAS. Wat zijn uw verwachtingen op dit vlak voor 2020?

‘Naast de eerder genoemde geopolitieke ontwikkelingen is dit ook zeker van invloed op de handel in het havengebied. Er worden vanuit Den Haag wel aanpassingen gedaan om de meest nadelige gevolgen in te perken, maar dat heeft vooral invloed op de landbouw en de bouw. Er is nog geen vanzelfsprekende oplossing voor de industriële ontwikkeling. En dat leidt tot grote onzekerheid. Investeringen blijven mogelijk uit en daarmee lopen we als economie en als havenregio veel mis. De schade voor die bedrijven zelf is echter nog veel groter.’

Wat kunt u hier als haven aan doen?
‘We proberen om gezamenlijk met de andere havens op te trekken richting Den Haag. We vragen bij de ministeries om ruimte voor ontwikkelingen.’

Welke ontwikkelingen kunnen we de komende tijd verwachten?
‘Binnen enkele maanden hopen we nieuwe vestigingen te kunnen aankondigen. Daarnaast zijn we verheugd om te kunnen mededelen dat we dit jaar helemaal klaar zijn met de ontmanteling van fosforfabriek Thermphos. Dat is positief nieuws voor de veiligheid en voor het milieu en het biedt ruimte voor investeringen vanuit nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van de nieuwe sluis bij Terneuzen staat ook dit jaar weer hoog op de agenda. Waar ik zelf heel blij mee ben is dat we ook forse stappen zullen zetten in de totstandkoming van het spoor van Gent naar Terneuzen. Dat is iets wat echt al sinds begin jaren 60 van de vorige eeuw speelt. Onlangs kreeg ik van een gemeenteraadslid een brief uit 1967 onder ogen van de toenmalige bedrijven aan het gemeentebestuur van Terneuzen. Daarin stond het belang en de noodzaak van deze spoorverbinding al omschreven. Het project heeft erg lang geduurd, maar komt nu eindelijk echt op gang. Dat is echt wel aan de fusie te danken.’

Met dank aan K. van Dijk in Mainport

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen