Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Onderzoek naar effect spooronderhoud op spoortrillingen

Zondag, 03 september 2023 01:15
Onderzoek naar effect spooronderhoud op spoortrillingen

Op verschillende locaties in Noord-Brabant onderzoekt ProRail of spooronderhoud invloed heeft op de mate van spoortrillingen, die door treinverkeer wordt veroorzaakt. Het initiatief is onderdeel van de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen, een programma dat ProRail doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

 

Trillingsmeters
Door middel van monitoring met verschillende trillingsmeters - op diverse afstanden van het spoor - willen we inzicht krijgen in het effect van specifieke onderhoudswerkzaamheden op spoortrillingen. Oftewel: hoeveel effect heeft een bepaald type spooronderhoud op trillingen in de omgeving? Het onderzoek richt zich op een specifiek stuk spoor waar sprake is van trillingshinder. Elektrische scheidingslassen, overwegen, verminderde spoorligging en onderbrekingen op de spoorovergang veroorzaken deze trillingen. Het doel is om de impact van het spooronderhoud op trillingen nauwkeurig te onderzoeken en te bepalen in hoeverre bepaalde typen spooronderhoud van invloed zijn op trillingen.

Meten voor én na
De metingen worden uitgevoerd vóór en na het spooronderhoud. Op die manier kan het effect van de onderhoudswerkzaamheden worden vastgesteld:  zijn er dan minder trillingen? Bovendien worden op enkele specifieke locaties langdurige metingen verricht gedurende een periode van ongeveer zes maanden, waardoor we ook inzicht krijgen wat het effect is van onderhoud op trillingen op de langere termijn.

Gedetailleerde informatie over het type onderhoud en de uitgevoerde handelingen wordt zorgvuldig bijgehouden. Deze onderhoudsgegevens worden later gekoppeld aan de gemeten trillingen, wat inzichten oplevert over welke onderhoudsmaatregelen de grootste impact hebben op de trillingen.

Twintig locaties
In totaal wordt dit jaar op twintig locaties langs de Brabantroute – waar onderhoudswerk wordt gedaan – gemeten, waardoor een uitgebreider beeld ontstaat van het effect van onderhoud op spoortrillingen. Begin volgend jaar verwachten we de resultaten van de proef.

Bronaanpak
In het programma Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen zoeken we mogelijkheden om trillingen aan de bron te reduceren. We kijken daarbij naar de infrastructuur, het treinmaterieel en naar innovatieve maatregelen.

Met dank aan Prorail

 

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen