Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Onderzoek afvalwater

Zondag, 05 april 2020 01:19
Onderzoek afvalwater
We kunnen bij een rioolwaterzuivering van een dorp of stad monsters nemen en door deze te onderzoeken  weten we dat onder de bevolking een bepaalde ziekteverwekker rondwaart. Deze hoeft op dat moment (nog) geen ziekte te veroorzaken en zonder dit onderzoek kan hij anders onopgemerkt blijven. Met deze aanpak kunnen we ook het nieuwe coronavirus opsporen. Door het afvalwater voortdurend te onderzoeken, kunnen we ongeveer zien hoe de uitbraak van het virus verloopt. Hiervoor moeten we wel een steekproef nemen. Dat doen we door van afvalwater in heel Nederland monsters te nemen en deze op het virus te onderzoeken.


Kun je het nieuwe coronavirus krijgen via drinkwater?
Er zijn geen gevallen bekend van overdracht via drinkwater. De belangrijkste manier waarop mensen besmet raken, is doordat druppeltjes met hoesten en niezen in de lucht worden gebracht. Die komen dan via de lucht bij een andere persoon in de buurt terecht. Ook kan het virus op oppervlakken terechtkomen en kan daar enige tijd overleven. Als je zo’n oppervlak aanraakt en daarna met je handen aan neus, mond of ogen zit, dan kan het virus worden overgedragen. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in Nederlands kraanwater. In Nederland bestaat strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. Daarbij houden we ook rekening met bescherming tegen virussen. Dit is redelijk uniek in de wereld en beschermt ons ook tegen het nieuwe coronavirus.

Kan je het virus krijgen door het gebruik van openbare drinkwatertappunten?
Het nieuwe coronavirus  is tot nu toe niet aangetoond in kraanwater. In Nederland hebben we strenge wetgeving om de veiligheid van drinkwater te bewaken en de virologische veiligheid van ons Nederlandse drinkwater te beschermen. Dit is redelijk uniek in de wereld en beschermt ons ook tegen het nieuwe coronavirus. Denk eraan dat je de tap waar het water uitstroomt niet aanraakt. Let ook op dat je niet niest of hoest richting het tappunt. En zet de kraan, als het kan, open met schone handen of een schoon papiertje. Dit omdat er virus op oppervlakken kan zitten.

Betekent dit dat er besmettelijk virus in het rioolwater zit?
Dat kunnen we niet zeggen op basis van ons onderzoek. Dat richtte zich namelijk op het aantonen van het RNA ribonucleic acid  (genetisch materiaal) van het virus. Het is aannemelijk dat een deel besmettelijk is aangezien dit ook voor het nieuwe coronavirus in ontlasting is aangetoond.

kan je veilig met afvalwater werken?
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de beschermingsmaatregelen voor mensen die met afvalwater werken beschermen tegen de bekende ziekteverwekkers, en ook tegen het nieuwe coronavirus. Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan beschermende kleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming-FFP3. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de Arbocatalogus van de waterschappen. Bovendien moeten afvalwatermedewerkers de handhygiëne in acht nemen en ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen. En net als iedereen de handen wassen voor het eten en na elk toiletgebruik, en niezen of hoesten in de binnenkant van de elleboog.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen